Botswana

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Botswana under Externa länkar.

Visum till Botswana

UD svarar inte på frågor om visum till Botswana. För information om visumregler kontakta Botswanas ambassad, se Externa länkar

Sveriges förbindelser med Botswana

Från 1960-talet och mer än 30 år framåt hade Sverige och Botswana ett omfattande utvecklingssamarbete. När Botswana klassificerades som ett medelinkomstland påbörjade Sverige en utfasning av biståndet till landet. Under sista tiden återstod endast fokuserade former av bilateralt utvecklingssamarbete för att till exempel bistå Botswana i kampen mot HIV/aids-pandemin, liksom andra former av samarbete som bygger på ömsesidigt intresse och gemensamt ansvarstagande mellan aktörerna. Samarbetet syftade framförallt till att minska fattigdomen i Botswana och att öka landets ekonomiska oberoende.

Business Swedens (dåvarande Exportrådets) kontor i Botswana stängdes 2008 men öppnade återigen hösten 2012. Genom sin understödjande roll till svenskt näringsliv har Business Sweden till exempel hjälpt till att skapa samarbeten inom förnyelsebar energi mellan den svenska parten Sustainable Business Mälardalen och Botswana Power Cooperation. Det finns fler svenska eller svensk-anknutna företag etablerade i Botswana, exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB. Den svenska handeln med Botswana utgör endast en bråkdel av Sveriges totala handel.

Sverige öppnade ambassad i Botswanas huvudstad Gaborone år 1972. Denna stängdes sedan år 2008. Sveriges ambassadör i Sydafrika är ackrediterad till Botswana och svarar för de löpande kontakterna med landet, liksom den konsulära verksamheten och främjandet av svensk handel tillsammans med Business Sweden. Botswana har en ambassad i Stockholm.