Botswana

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Botswana under Externa länkar.

Visum till Botswana

UD svarar inte på frågor om visum till Botswana. För information om visumregler kontakta Botswanas ambassad, se Externa länkar

Botswanas förbindelser med Sverige

Botswana har sedan självständigheten, då landet klassades bland de tio fattigaste i världen, genomgått en mycket snabb ekonomisk tillväxt. I huvudsak är det de stora diamantfyndigheterna, som upptäcktes 1967, som ligger bakom ekonomiska framgången. Fyndigheterna samägs av lika delar den botswanska staten och bolaget De Beers. Den svenska handeln med Botswana utgör endast en bråkdel av Sveriges totala handel. Flera svenska eller svensk-anknutna företag är dock etablerade i Botswana t.ex. Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB. Sedan 1992 finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana.

Det svenska bredare utvecklingssamarbetet med Botswana avslutades 1998 då landet kom att klassas som ett medelinkomstland. Idag återstår endast fokuserade former av bilateralt utvecklingssamarbete för att bistå Botswana i kampen mot hiv/aids-pandemin, liksom ett nytt instrument, s.k. aktörssamverkan. Det senare markerar en övergång från traditionellt bistånd till ett mer normaliserat samarbete som bygger på ömsesidigt intresse och gemensamt ansvarstagande mellan aktörerna med potential att vara självbärande. Biståndet till Botswana kommer att fasas ut med start januari 2014.

Från 1960-talet och mer än 30 år framåt hade Sverige och Botswana ett omfattande utvecklingssamarbete. Samarbetet syftade framförallt till att minska fattigdomen i Botswana och att öka landets ekonomiska oberoende. Sverige öppnade ambassad i Gaborone 1972. Denna stängdes 2008. Exportrådets kontor stängdes strax därefter men öppnade återigen hösten 2012. Genom sin facilitets roll har Exportrådet t ex hjälpt till att skapa samarbeten inom förnyelsebar energi mellan den svenska parten Sustainable Business Mälardalen och Botswana Power Cooperation. Andra facilitatorer som har i uppdrag från Sida att arbeta med aktörssamverkan är SGU och SWECO. SGU skall koordinera svenska aktörer inom gruv- och mineralsektorn för att uppnå ökat antal hållbara relationer mellan svenska aktörer inom sektorn och aktörer i Botswana, Namibia och Sydafrika, och SWECO ska göra detsamma inom området miljö och klimat.

Ett svenskt statsbesök i Botswana genomfördes 22-25 mars 2011. Vid sidan om den officiella delegationen deltog en större affärsdelegation. Vid besöket undertecknades bl.a. ett ramavtal om samarbete på energiområdet. Botswana har valt att locka turister till landet genom att satsa på en nischad turism som i huvudsak inkluderar exklusiva safarimöjligheter i norra Botswana.

Sveriges ambassadör i Pretoria är ackrediterad till Botswana och svarar för de löpande kontakterna med Botswana, liksom den konsulära verksamheten och främjandet av svensk handel tillsammans med Exportrådet i Botswana. Botswana har ambassad i Stockholm.

Botswana i dag

Botswana är en republik som styrs av en president utsedd av nationalförsamlingen. Nuvarande president är Ian Khama. Allmänna val hålls vart femte år, senast oktober 2009. Samma parti, BDP, har haft makten sedan självständigheten med ett program som betonar investeringar i infrastruktur, utbildning och fattigdomsbekämpning. Regeringen satsar betydande medel på att bekämpa den allvarliga hiv/aids-pandemin i landet. Tre oppositionspartier - Botswana National Front (BNF), Botswana Congress Party (BCP) och Botswana Movement for Democracy (BMD) är representerade i parlamentet.

Botswana brukar framhållas för sin politiska och ekonomiska stabilitet och sitt omfattande grundlagsstadgade skydd av de medborgerliga fri- och rättigheterna, liksom för sitt oberoende rättsväsende och effektiva civila kontroll över militären. Transparency International har under åren rankat Botswana som Afrikas minst korrupta land.

Diamanthandeln svarar idag för omkring 85% av landets exportintäkter. En stor utmaning för Botswana är att finna sätt att diversifiera ekonomin. Ökad turism och köttexport, andra mineraler än diamanter och satsning på service som call centers, finansiella tjänster, utbildning och hälsovård har nämnts som möjliga vägar. Botswana är attraktivt för företag genom närheten till den sydafrikanska marknaden i kombination med låga tullar och en relativt låg brottslighet.

Botswana ingår tillsammans med Lesotho, Namibia och Swaziland i samma tullunion som Sydafrika, SACU (Southern African Customs Union). Botswana är även medlem i SADC, Southern African Development Community, som omfattar 14 stater i södra Afrika. SADC:s huvudkontor ligger i Gaborone. Ett av SADC:s huvudmål är att 2015 ha bildat en gemensam marknad för södra Afrika.

Kort historisk bakgrund

Bechuanaland som Botswana hette före 1966 blev ett brittiskt protektorat 1885. Landet bytte namn i samband med självständigheten 1966. Landets förste president blev grundaren och ledaren av det politiska partiet Botswana Democratic Party (BDP), Seretse Khama, far till den nuvarande presidenten Ian Khama. I egenskap av grannland till Sydafrika spelade Botswana en viktig roll i kampen mot apartheidregimen.