Botswana

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Botswana under Externa länkar.

Visum till Botswana

UD svarar inte på frågor om visum till Botswana. För information om visumregler kontakta Botswanas ambassad, se Externa länkar

Botswanas förbindelser med Sverige

Från 1960-talet och mer än 30 år framåt hade Sverige och Botswana ett omfattande utvecklingssamarbete. Samarbetet syftade framförallt till att minska fattigdomen i Botswana och att öka landets ekonomiska oberoende. Sverige öppnade ambassad i Botswanas huvudstad Gaborone år 1972. Denna stängdes sedan år 2008. Business Swedens (dåvarande Exportrådets) kontor stängdes strax därefter men öppnade återigen hösten 2012. Genom sin understödjande roll till svenskt näringsliv har Business Sweden till exempel hjälpt till att skapa samarbeten inom förnyelsebar energi mellan den svenska parten Sustainable Business Mälardalen och Botswana Power Cooperation. Det finns fler svenska eller svensk-anknutna företag etablerade i Botswana, exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB. Den svenska handeln med Botswana utgör endast en bråkdel av Sveriges totala handel.

Botswana har sedan självständigheten, då landet var ett av de tio fattigaste i världen, genomgått en mycket snabb ekonomisk tillväxt. I huvudsak är det de stora diamantfyndigheterna, som upptäcktes 1967, som ligger bakom den ekonomiska framgången. Fyndigheterna samägs till lika delar av den botswanska staten och bolaget De Beers. När Botswana klassificerades som ett medelinkomstland påbörjade Sverige en utfasning av biståndet till landet. Under sista tiden återstod endast fokuserade former av bilateralt utvecklingssamarbete för att till exempel bistå Botswana i kampen mot HIV/aids-pandemin, liksom andra former av samarbete som bygger på ömsesidigt intresse och gemensamt ansvarstagande mellan aktörerna.

Sveriges ambassadör i Sydafrika är ackrediterad till Botswana och svarar för de löpande kontakterna med landet, liksom den konsulära verksamheten och främjandet av svensk handel tillsammans med Business Sweden. Botswana har en ambassad i Stockholm.

Botswana i dag

Botswana är en republik som styrs av en president utsedd av nationalförsamlingen. Nuvarande president är Ian Khama, som återvaldes i oktober 2014 för en ytterligare period av fem år. Hans parti, Botswana Democratic Party (BDP), har haft makten sedan självständigheten år 1966 med ett program som betonar investeringar i infrastruktur, utbildning och fattigdomsbekämpning. Regeringen satsar betydande medel på att bekämpa den allvarliga HIV/aids-pandemin i landet. BDP har länge dominerat den politiska arenan i Botswana. Oppositionspartierna Umbrella for Democratic Change och Botswana Congress Party fick tillsammans 50 % av rösterna i valet 2014, men på grund av Botswanas valsystem med enmansvalkretsar så resulterade detta i blott 20 av parlamentets 57 platser.

Botswana brukar framhållas för sin politiska och ekonomiska stabilitet och sitt omfattande grundlagsstadgade skydd av de medborgerliga fri- och rättigheterna, liksom för sitt oberoende rättsväsende och effektiva civila kontroll över militären. Transparency International har under åren rankat Botswana som Afrikas minst korrupta land och Mo Ibrahims index rankar landet på tredje plats i Afrika vad gäller gott samhällsstyre (good governance).

Diamanthandeln svarar idag för omkring 85 procent av landets exportintäkter. En stor utmaning för Botswana är att finna sätt att diversifiera ekonomin. Ökad turism och köttexport, andra mineraler än diamanter och satsning på service som till exempel call centers, finansiella tjänster, utbildning och hälsovård har nämnts som möjliga diversifieringsalternativ. Botswana är attraktivt för företag genom närheten till den sydafrikanska marknaden i kombination med låga tullar och en relativt låg brottslighet.

Botswana är medlem i SADC, Southern African Development Community, som omfattar 14 stater i södra Afrika. SADC:s huvudkontor ligger i Botswanas huvudstad Gaborone. Ett av SADC:s huvudsyften är att skapa en gemensam marknad för södra Afrika.

Kort historisk bakgrund

Bechuanaland som Botswana hette före 1966 blev ett brittiskt protektorat 1885. Landet bytte namn i samband med självständigheten 1966. Landets förste president, Seretse Khama, blev grundaren och ledaren av det politiska partiet Botswana Democratic Party (BDP). Seretse Khama är far till den nuvarande presidenten Ian Khama. I egenskap av grannland till Sydafrika spelade Botswana en viktig roll i kampen mot apartheidregimen.