Elfenbenskusten

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Elfenbenskusten under Externa länkar.

Visum till Elfenbenskusten

UD svarar inte på frågor om visum till Elfenbenskusten.
För information om visumregler kontakta Elfenbenskustens honorärkonsulat:
Lars-Göran Andersson
Södra Kungsvägen 173
S-181 61 LIDINGÖ
E-postadress: consulat.ci.suede@gmail.com
Mobil: +46 73 696 41 10
www.consulatcisuede.blogspot.com

Sveriges förbindelser med Elfenbenskusten

Den svenska ambassaden som funnits i Elfenbenskusten sedan 1978 stängdes 2007. Istället finns en Stockholmsbaserad ambassadör för Elfenbenskusten.

Genom bland annat FN-organ och Röda Korset har Sverige gett humanitärt bistånd till Elfenbenskusten för att lindra den nöd som följt på eftervalskrisen våren 2011.

Både Sveriges export till liksom Sveriges import från Elfenbenskusten ökade enligt Kommerskollegium kraftigt under 2012, för att under 2013 återigen minska. Import- och exportnivåerna är dock fortfarande markant högre än de tidigare har varit. Ökningen i importen kan främst härledas till att Elfenbenskusten fått igång sin export av olja och oljeprodukter. Det finns idag ett dussintal svenska företag i landet och Exportrådet har identifierat Elfenbenskusten som en av de intressantaste marknaderna i Afrika. Trots ökad politisk stabilitet är turismen fortsatt närmast obefintlig.