Hållbart företagande (CSR)

Förslag till nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Regeringskansliet har under en längre tid arbetat med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och hur dessa ska kunna tillämpas i Sverige. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och lämnas nu till företag och andra intressenter för synpunkter och förslag. Ni hittar förslaget till handlingsplan nedan. Vid kommentarer bör en hänvisning lämnas till sida i dokumentet och även era skäl till förslaget eller ändringen. Sista dag för inlämnande av synpunkter, till ud.csr@gov.se, är onsdagen den 25 mars 2015.

Utöver möjligheter att lämna kommentarer via e-post kommer konsultationsmöten att anordnas. De äger rum i Stockholm den 5 mars, i Göteborg den 13 mars, i Malmö den 16 mars och i Stockholm igen den 23 mars. Inbjudan har sänts till en rad företag och organisationer. Konsultationerna i Göteborg arrangeras av CSR Västsverige och i Malmö av CSR Skåne/TEM.

Önskar du delta vid något av dessa fyra möten kan du skriva till ud.csr@gov.se.

Kinesisk delegation på besök i Sverige. Foto: UD:s enhet för internationell handel

Kinesiska statliga företag studerar CSR i Sverige

De statsägda företagens huvudorganisation SASAC har ett etablerat samarbete med CSR Center vid svenska ambassaden i Peking. I oktober 2014 besökte en delegation utsända av SASAC med hållbarhetschefer på stora kinesiska statägda företag Sverige. Programmet under 10 dagar i Sverige inkluderade möten med stora svenska företag, dels i Stockholm, dels i Göteborg. På bilden gruppfoto i samband med lunch som UD:s enhet för internationell handel gav i Rosenbads gästmatsalar.