Hållbart företagande (CSR)

Utrikesrådet för handelsfrågor Anders Ahnlid (till höger) vid seminariet i Murmansk. Foto: UD
Utrikesrådet för handelsfrågor Anders Ahnlid (till höger) vid seminariet i Murmansk. Foto: UD

Företagsdiskussion om korruption i Murmansk

Den 8 december var utrikesrådet för handelsfrågor Anders Ahnlid i Murmansk och deltog i ett anti-korruptionsseminarium. Seminariet handlade särskilt om den internationella utvecklingen mot allt mer strikta företagspolicies om korruption.

Nyhetsarkiv