Hållbart företagande (CSR)

Det här är hållbart företagande

"Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta med CSR - företagens sociala ansvar. Detta stärker bilden av Sverige, och det stärker vår konkurrenskraft. Regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och att ställa sig bakom de tio principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljöansvar och anti-korruption i FN:s Global Compact. Samtidigt är vi tydliga med att engagemanget i dessa viktiga frågor är och ska vara företagsägt och företagsdrivet."

Ewa Björling, Handelspolitiska deklarationen 2010

Nyhetsarkiv