Hållbart företagande (CSR)

Kinesisk delegation på besök i Sverige. Foto: UD:s enhet för internationell handel

Kinesiska statliga företag studerar CSR i Sverige

De statsägda företagens huvudorganisation SASAC har ett etablerat samarbete med CSR Center vid svenska ambassaden i Peking. I oktober 2014 besökte en delegation utsända av SASAC med hållbarhetschefer på stora kinesiska statägda företag Sverige. Programmet under 10 dagar i Sverige inkluderade möten med stora svenska företag, dels i Stockholm, dels i Göteborg. På bilden gruppfoto i samband med lunch som UD:s enhet för internationell handel gav i Rosenbads gästmatsalar.

Nyhetsarkiv