Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete

Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för Sverige. Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här finns flera av Sveriges viktigaste handels- och samarbetspartners.

Arbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet har hög prioritet. De nordiska samarbetsministrarna ägnar bland annat stor uppmärksamhet åt gränsregionalt samarbete. Vid senaste årsskiftet etablerades också Gränshindersrådet som har till uppgift att lösa kvarvarande gränshinder mellan de nordiska länderna.

Samarbetena inom ramen för det informella nordiska utrikespolitiska samarbetet (de nordiska utrikesministrarna, N5) och det nordisk-baltiska samarbetet (NB8) har fått ökad säkerhetspolitisk aktualitet i ljuset av utvecklingen i det östra grannskapet.

Samarbetet med de nordiska och baltiska grannländerna utgör en plattform för agerande i EU. Lettlands EU-ordförandeskap första halvåret 2015 ger en ny dimension till det nordisk-baltiska samarbetet. Den nordisk-baltiska kretsen har ett särskilt samarbete med de fyra Visegradländerna (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern). Intresse för samarbete finns också från andra länder.