Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete

Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för Sverige. Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här finns flera av Sveriges viktigaste handels- och samarbetspartners.

Sedan januari 2013 innehar Sverige ordförandeskapet för det Nordiska Ministerrådet samt samordningsansvaret för det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och nordisk-baltiska utrikespolitiska samarbetet. Det är första gången som Sverige leder dessa tre samarbeten under ett och samma år. De nordiska utrikesministrarna möts regelbundet för att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor av gemensamt intresse. Likaså finns det idag ett väletablerat nordisk-baltiskt samarbete på såväl statssekreterar- som tjänstemannanivå, ett resultat av de djupa band som skapades under 1990-talet.