Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

SÖ 2004:21

Utgiven:
2004

Typ:
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

New York den 15 november 2000