Vad innebär en avrådan?

En avrådan från UD att resa till ett land eller område är en rekommendation. Det är den enskilde resenären som fattar beslut om att avstå från att ställa in eller skjuta upp resan.

När UD avråder från resor kan det ha ekonomiska och juridiska konsekvenser för paket/charterresor. Där gäller särskilda regler. Om UD utfärdat en avrådan och researrangören ställer in resan finns möjlighet för resenären att få tillbaka beloppet.

I de villkor som gäller för Svenska resebyråföreningens (SRF) Researrangörsföreningen i Sveriges (RIS) medlemmar framgår att såväl researrangören som resenären har rätt att frånträda ett ingånget och bindande avtal om charterresa/paketresa, om det på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar en katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Det är viktigt att du som resenär kontrollerar med din researrangör villkoren för din resa vid en eventuell avrådan.

Om UD inte avråder utan enbart manar till uppmärksamhet och försiktighet, är det ett allmänt råd som inte påverkar avtalet mellan resenär och researrangör.

Inskränkningar i reseförsäkring

Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i sina försäkringar om något händer dig i ett område som UD utfärdat avrådan för. Tänk därför på att alltid kontrollera vad som gäller för din försäkring.

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

En bidragande anledning till att UD avråder från resor till ett visst land eller område kan vara för att vi inte har möjligheter att bistå nödställda svenskar, till exempel på grund av komplicerade säkerhetssituationer.

Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD avråder från resmålet.

Läs den information som finns på UD:s och ambassadernas webbplatser. Titta också gärna på andra utrikesministeriers webbplatser.

Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar.

Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för.

Hör regelbundet av dig till anhöriga.

Meddela närmaste svenska ambassad (helst på e-post) om att du finns i området. Uppge namn, personnummer, kontaktadress/telefonnummer och ankomst- respektive avresedatum. Kontaktinformation finns i länkarna till höger.