Nederländerna

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Nederländerna under Externa länkar.

Visum till Nederländerna

UD svarar inte på frågor om visum till Nederländerna. För information om visumregler kontakta Nederländernas ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Nederländerna

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Nederländerna. Handelsfrågor har genom århundradena haft en central plats i samarbetet och var en viktig anledning till att länderna ingick ett avtal om försvarsamarbete, handel och sjöfart, den 5 april 1614 . Nederländerna är det första land med vilket Sverige utväxlat fast ambassadör. I samband med 400-års jubiléet 2014 av de diplomatiska relationerna, sammanställdes en bok kring ländernas gemensamma historia: "The Swedes and the Dutch were made for each other".

Idag omfattar det bilaterala samarbetet flertalet samhällsområden, bland annat forskning och utveckling, miljö, IT och kreativa näringar. Nederländerna är en av Sveriges främsta handelspartner och många svenska företag är verksamma i landet. Bioenergi, biobränsle, telekom, miljöteknik och e-hälsa (medicinsk teknik) utgör sektorer där Sverige har särskild kompetens och erfarenhet i relation till den nederländska marknaden.

Inom den Europeiska unionen är vi nära partners. Vi samarbetar bland annat för att utveckla den inre marknaden och främja handel och investeringar såväl i Europa som globalt. Vidare värnar vi båda grundläggande fri- och rättigheter, jämställdhet och transparens samt samarbetar internationellt bland annat inom ramen för fredsfrämjande insatser och för att bekämpa fattigdom i världen.

Turister från Nederländerna utgör den fjärde största turistgruppen i Sverige. Mer än 1000 nederländare flyttar hit varje år, företrädesvis för att studera eller arbeta och antalet nederländska medborgare som är bosatta i Sverige är c:a 9000 personer. Ungefär 600 svenskar utvandrar till Nederländerna varje år och 6 000 svenskar är bosatta i Nederländerna och många svenska ungdomar studerar i landet inom ramen för Erasmus programmet. Besöksutbytet är relativt omfattande på alla nivåer och banden mellan kungahusen är starka.