EU:s fortsatta utvidgning på agendan

EU:s ministrar med ansvar för utvidgning träffas i Bryssel den 16 december. De ska diskutera läget i utvidgningsprocessen i ljuset av ett antal rapporter om kandidatländerna från kommissionen.

De nuvarande kandidatländerna är Turkiet, Makedonien, Montenegro, Serbien och Albanien. De potentiella kandidatländerna inkluderar Bosnien och Hercegovina samt Kosovo.

Den svenska regeringen anser att en trovärdig utvidgningspolitik förutsätter att EU står fast vid ingångna åtaganden och principer. Vidare menar regeringen att EU:s utvidgning är en central fråga i svensk utrikespolitik. För närvarande råder skeptiska attityder till fortsatt utvidgning bland EU:s medlemsländer.

Regeringen välkomnar att kommissionen i sina rapporter tydligt framhåller behovet av grundläggande ekonomiska, rättsliga och administrativa reformer som ger förutsättningar för att skapa stabilitet och välstånd i de sex länderna på Västra Balkan och i Turkiet som är i EU-integrationsprocessen.