Allmänna rådet förberedde toppmöte

Förberedelserna inför EU-toppmötet stod i fokus då ministrarna med ansvar för EU-frågor träffades i Bryssel den 17 mars. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid mötet.

Under mötet framförde Margot Wallström Sveriges positioner inför förhandlingarna vid toppmötet. Under mötet kommer bland annat kommissionens förslag att inrätta en energiunion i EU att behandlas. Även utrikesfrågor samt ekonomiska frågor som är kopplade till tillväxt och sysselsättning kommer att behandlas.