Förberedelser av klimatdiskussion i allmänna rådet

Klimat- och energiramverket kommer att diskuteras då EU:s ministrar med ansvar för europafrågor sammanträder i Luxemburg den 21 oktober. Mötet förbereder den uppgörelse som väntas nås då unionens stats- och regeringschefer träffas den 23-24 oktober. Utrikesminister Margot Wallström deltar vid mötet.

EU-kommissionens förslag till ett klimat- och energiramverk för perioden 2020-2030 ska beslutas på toppmötet i slutet av oktober. Förslaget presenterades i januari i år och innehåller nya målsättningar för energi- och klimat till 2030. Uppgörelsen kommer i sin tur ligga till grund för EU:s förhandlingsposition på klimattoppmötet i Paris i december nästa år. Frågan har sedan tidigare förberetts i allmänna rådet och stats- och regeringscheferna hade en förberedande diskussion om klimat- och energiramverket på toppmötet den 26 juni.

Den svenska regeringen anser att det är av yttersta vikt att en överenskommelse nås på toppmötet i oktober. Vidare anser regeringen att EU-kommissionens förslag har för låg ambitionsnivå. Det är den svenska regeringens uppfattning att EU bör föregå med gott exempel och ha ansvarsfulla utfästelser på plats inför toppmötet i Paris.

Utöver toppmötesförberedelser kommer ministrarna bland annat att diskutera regionkommitténs sammansättning.

---

För information om samtliga dagordningspunkter, se länk till kommenterad dagordning i menyn till höger. Observera att dagordningspunkterna kan komma att ändras.

Allmänna rådet

EU-ministrarna sammanträder i rådet för allmänna frågor, även förkortat GAC (General Affairs Council).