Budgetdiskussioner och förberedelse av toppmötet

Det allmänna rådet förberedde toppmötet som hålls den 19-20 mars då de träffades den 10 februari i Bryssel. Sverige representerdes av statssekreterare Hans Dahlgren.

Allmänna rådet behandlade även tekniska aspekter av EU:s budgetförhandlingar. Eftersom förhandlingarna mellan ministerrådet och EU-parlamentet om EU:s långtidsbudget avslutades efter utsatt tid krävs ändringar i en förordning för att program som skulle antas i fjol kan antas under 2015. Allmänna rådet enades om att fortsätta diskussionerna i rådsstrukturen innan de tekniska förändringarna kan antas.