Miljö och klimat diskuterades i Allmänna rådet

EU:s ministrar med ansvar för Europafrågor träffades i Luxemburg den 21 oktober. De förberedde bland annat diskussionen om EU:s klimat och energiramverk, det så kallade 2030-paketet, på toppmötet den 23-24 oktober. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige.

Wallström p åGAC Margot Wallström på Allmänna rådet i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd

-Nu är det viktigt EU tar på sig ledartröjan inför miljötoppmötet i Paris nästa år, säger utrikesminister Margot Wallström i samband med mötet i Luxemburg 21 oktober.

På mötet diskuterades även EU:s strategiska agenda med bland annat fokus på säkerhet och rättsliga frågor. Allmänna rådet beslutade även att uppdra åt det italienska ordförandeskapet att inleda diskussion med kommissionen och europaparlamentet om ett arbetsprogram för 2015.