Ohlsson: "Har kämpat i fyra år för att få upp frågan om mänskliga rättigheter"

Ett kommissionsförslag om en mekanism för att granska mänskliga rättigheter och värna rättsprinciper i EU:s medlemsländer diskuterades då unionens EU-ministrar träffades i Bryssel den 18 mars. EU-minister Birgitta Ohlsson deltog vid mötet.

EU-minister Birgitta Ohlsson i samtal med kommissionär Redding. Foto: Europeiska unionens råd.

Frågan lyftes för första gången vid Allmänna rådets möte den 22 april 2013. Syftet var att stärka granskningen av hur Europeiska Unionens medlemsstater följer grundläggande rättigheter och rättsstatens principer.

Initiativet välkomnades av ett flera medlemsstater och flertalet uppmanade kommissionen att återkomma till rådet med underlag för fortsatt diskussion. Sedan dess har frågan behandlats flera gånger i Allmänna rådet samt i RIF-rådet. EU-minister Birgitta Ohlsson ser positivt att kommissionen nu presenterar ett förslag.

- Jag har kämpat i fyra år för att få upp frågan om granskning av de mänskliga rättigheterna på EU:s dagordning. Det är en seger att EU-kommissionen nu kommer med ett förslag. Förslaget måste dock bli tydligare. För att värna EU:s grund måste vi vårda dess värderingar, säger Birgitta Ohlsson.
Diskussionerna om förslaget kommer fortsätta i Allmänna rådet senare under våren.

Förberedde nästa toppmöte

EU-ministrarna diskuterade även dagordningspunkterna inför stats- och regeringschefernas möte senare i veckan. Bland ämnena som ska diskuteras återfinns utvecklingen i Ukraina och EU:s tillväxt och konkurrenskraft. Inom ramen för diskussionen kommer ministrarna att behandla EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020, med fokus på den europeiska terminen.

---
För mer information om mötet se sammanfattning från rådets presstjänst i menyn till höger.

Allmänna rådet

EU-ministrarna sammanträder i rådet för allmänna frågor, även förkortat GAC (General Affairs Council).