Allmänna rådet förbereder nytt avtal om bättre lagstiftning i EU

Inför EU-kommissionens förslag om uppdatering av rådande avtal om bättre lagstiftning planerar Allmänna rådet en inledande diskussion för att förbereda en gemensam ståndpunkt inför förhandlingarna. Allmänna rådets möte hålls i Luxemburg den 21 april.

Ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning slöts mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen 2003. Avtalet omfattar bland annat institutionernas samarbete, metoder för bättre lagstiftningskvalitet och bättre genomförande. Kommissionen väntas presentera ett förslag till uppdaterat avtal den 28 april. Inför detta planeras en diskussion i Allmänna rådet för att förbereda rådets ståndpunkt i de kommande förhandlingarna.

Regeringen kommer i diskussionen betona vikten av öppenhet och effektivitet i lagstiftningsarbetet. En utgångspunkt är att avtalet respekterar institutionernas fördragstadgade kompetenser.

---

För information om samtliga dagordningspunkter, se länk till kommenterad dagordning i menyn till höger. Observera att dagordningspunkterna kan komma att ändras.