Litauens anslutning till euron ska beslutas

EU-ministrarna sammanträder i Bryssel den 23 juli. På mötet förväntas ett beslut om att Litauen uppfyller kraven för att införa euron. Ministrarna ska också diskutera slutsatserna från senaste Europeiska rådet.

Ministerrådet ska besluta om att Litauen uppfyller villkoren för att införa euron som valuta från den 1 januari 2015. Beslutet tas med kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer. Euroländerna har tidigare rekommenderat att Litauen får införa euron.

Uppföljning av Europeiska rådet

Rådet ska diskutera uppföljningen av Europeiska rådets slutsatser mot bakgrund av den strategiska dagordningen för de kommande fem åren som Europeiska rådet beslutade om i juni.

Presentation av arbetsprogrammet för hösten 2014

Det italienska ordförandeskapet kommer att presentera prioriteringarna för hösten arbete i rådet. Tillväxt och jobb står högst på agendan. Demokrati och mänskliga rättigheter lyfts fram, liksom att EU ska vara en betydande global aktör på den internationella scenen.

Ambassadör Anders Ahnlid representerar Sverige vid rådsmötet den 23 juli.

---

För information om samtliga dagordningspunkter, se länk till kommenterad dagordning i menyn till höger. Observera att dagordningspunkterna kan komma att ändras.

Allmänna rådet

EU-ministrarna sammanträder i rådet för allmänna frågor, även förkortat GAC (General Affairs Council).