Territoriell sammanhållning diskuterades i allmänna rådet

EU:s ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken träffades i Bryssel den 19 november. De diskuterade bland annat den sjätte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Sverige företräddes av landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på plats i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Enligt fördraget ska sammanhållningsrapporter tas fram var tredje år för att beskriva utvecklingen i unionens regioner och medlemsländer, samt följa upp investeringar som gjorts inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.