Litauen går med i euron 2015

Litauen uppfyller villkoren för att införa euron som valuta från den 1 januari 2015. Det beslutade EU-ministrarna på Allmänna rådets möte i Bryssel den 23 juli. Litauen är det nittonde landet som inför euron som valuta.

Beslutet fattades på basis av euroländernas rekommendation och kommissionens förslag om att Litauen uppfyller villkoren för att införa euron som valuta. Det var ett enhälligt beslut av samtliga 28 medlemsländer.

Italien presenterade höstens arbetsprogram

Det italienska ordförandeskapet presenterade programmet för rådets arbete under det andra halvåret 2014. Det har fokus på tre områden: tillväxt, demokrati och EU som global aktör.

Högst på agendan står återhämningen från den ekonomiska och finansiella krisen. Ordförandeskapet lyfter även fram jobbskapande, med ett särskilt fokus på ungdomar.

Demokrati, mänskliga rättigheter och frihet är ett annat viktigt område där ordförandeskapet bland annat vill arbeta med migrationsfrågorna och för en ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer.

Slutligen vill ordförandeskapet att EU ska vara en betydande aktör på den internationella scenen, främst med fokus på situationen i EU:s södra grannskap.

Ambassadör Anders Ahnlid representerade Sverige vid mötet.

---

För information om övriga frågor som diskuterades på rådsmötet, se länk till uppföljning från rådets presstjänst i menyn till höger.

Allmänna rådet

EU-ministrarna sammanträder i rådet för allmänna frågor, även förkortat GAC (General Affairs Council).