Mindre Bryssel-styrd fiskepolitik

Sverige och övriga medlemsländer i EU vill se ett ökat regionalt och lokalt ansvar för den gemensamma fiskepolitiken. Det stod klart efter ett möte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar 26-27 april i Luxemburg, då de bland annat diskuterade reformen av den gemensamma fiskepolitiken.

Eskil Erlandsson Det blir mindre Bryssel och mer lokalt inflytande i fiskepolitiken med mer regionalisering, säger Eskil Erlandsson. Här i samtal med irländske jordbruksministern på rådsmötet. Foto: Europeiska unionens råd.

Regionalisering var en central fråga i diskussionen på rådsmötet om EU:s framtida fiskepolitik från 2014. Den nuvarande gemensamma fiskepolitiken anses som misslyckad och EU-kommissionen föreslår en ökad regional delaktighet och ansvarstagande för att komma tillrätta med problemen.

- Det blir mindre Bryssel och mer lokalt inflytande i fiskepolitiken med mer regionalisering. De som berörs av besluten kommer också ha större möjlighet att påverka dem. Fiskeintressenter får alltså mer delaktighet men också ett större ansvar, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Diskussionerna om en ny fiskepolitik fortsätter med siktet inställt på ett beslut under 2013.

Förslaget om direktstöd riskerar bli krångligt

EU:s jordbruksministrar diskuterade även EU-kommissionens förslag om en ny gemensam jordbrukspolitik (CAP). Diskussionen handlade om strukturen på det framtida stödet till lantbrukare. Sverige anser att förslaget om direktstöd kan leda till ökad administration och mer krångel för lantbrukare.

- Jag vill se ett enkelt regelverk för bönderna där stöden ges till aktiva bönder som gör miljöinsatser, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Mer konkret innebar det att jordbruksministrarna diskuterade förslag om olika stödformer för att gynna aktiva lantbrukare, småbrukare och unga lantbrukare. Diskussionen handlade även om förslaget att införa ett tak för utbetalning av stöd till stora gårdar och hur man ska genomföra en en nationell utjämning av direktstöden. Ett beslut om jordbruksreformen kan förväntas under våren 2013.