Utbildningsministrar förespråkar lärlingsutbildning

Rådet för utbildning möttes i Bryssel den 10 februari. Diskussionen handlade framför allt om hur utbildningspolitiken på bästa sätt ska kunna bidra till att minska den höga arbetslösheten bland ungdomar. Det rådde stor enighet bland medlemsländerna kring vikten av lärlingsutbildningar och arbetsplatsförlagt lärande för att hjälpa ungdomar att lättare ta steget ut i arbetslivet. Ambassadör Jan Olsson representerade Sverige på mötet.

Ungdomsarbetslösheten i EU bland 20-25 åringar är över 20 procent i genomsnitt. Det danska ordförandeskapet konstaterade på mötet att man måste prata om risken att förlora en hel ungdomsgeneration. EU-kommissionen pekade på den höga siffran på skolavhopp i EU (14 procent 2011) och att reformer inom utbildningssystemen är högst angelägna.

Många ministrar lyfte fram just skolavhoppen som en del av grundproblemet och bidragande orsak till den höga ungdomsarbetslösheten. En stor samstämmighet rådde bland medlemsländerna kring värdet av arbetsplatsförlagt lärande som ett sätt att både motivera unga som är skoltrötta och ge dem en chans att få in en fot på arbetsmarknaden genom tidig kontakt med arbetslivet.

Även Sverige framhöll vikten av att bättre anpassa utbildningssystemen till arbetsmarknadens behov och att införa lärlingsutbildning som ett sätt att hjälpa ungdomar.

En sammanfattning av debatten blir utbildningsministrarnas bidrag i till EU-toppmötet den 1-2 mars.

---
För mer information om samtliga dagordningspunkter som diskuterades, se kommenterad dagordning i högermarginalen.