Rundtur i Arvfurstens palats

 • Arvfurstens palats - historik

  Arvfurstens palats består egentligen av två palats. Den äldre byggnaden, Torstensonska palatset, stod färdigt 1651 och är byggt i tysk-holländsk senrenässansstil.

 • Matsalen/Stora konferensrummet

  På Torstensons tid i mitten av 1600-talet var detta rum uppdelat i tre rum: matsal, arbetsrum och sovrum. I mitten av 1700-talet gjordes de tre rummen om till ett enda. Rummet har alltsedan prinsessan Sofia Albertinas tid använts som officiell matsal och som sammanträdesrum.

 • Stora salongen

  Louis Masreliez, en av de ledande inredarna på 1700-talet, har inrett Stora salongen i typisk sengustaviansk stil. Detta rum kallas för den blå salongen och är paradvåningens största.

 • Audiensrummet

  I audiensrummet tog prinsessan Sofia Albertina emot sina besökare sittande på en förgylld tronstol. Idag är audiensrummet tjänsterum för utrikesministerns presssekreterare och assistenter.

 • Sällskapsrummet

  Detta rum använde prinsessan Sofia Albertina som sällskapsrum. Sedan UD flyttade in 1906 har det varit utrikesministerns tjänsterum.

 • Arbetsrummet

  Detta rum var från början avsett som prinsessan Sofia Albertinas sovrum och därefter väntrum. I dag är rummet tjänsterum för kabinettsekreteraren, utrikesministerns närmaste medarbetare.