Från och med
 -
Till och med
Visar 46-60 av de 3840 senaste notiserna

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Ekologisk produktion och matfusk på agendan

Foto: Europeiska unionens råd

På rådsmötet den 14 juli tog landsbygdsminister Eskil Erlandsson upp livsmedelsfusket i EU och betonade vikten av att bekämpa det.
- Livsmedelsbedrägerierna stannar inte inom nationsgränserna, därför måste vi alla hjälpas åt att förhindra fusk, sade Eskil Erlandsson på mötet.

EU:s jordbruksministrar diskuterade också nya regler för ekologisk produktion.

Karin Enström, Catharina Elmsäter-Svärd, Lena Ek, Beatrice Ask, Maria Larsson, Eskil Erlandsson, Birgitta Ohlsson Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringsuppdrag för att minska störningarna i järnvägssystemet

På årets första sommarfika presenterade regeringen flera regeringsuppdrag inom olika områden. Regeringen ger bland annat Trafikverket i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifterna. Det är den avgift som aktörer som skadar järnvägen, genom att till exempel slita ned en kontaktledning, får betala.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Mona Sahlin blir nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism.

Situationen i Gaza

Sverige, liksom många andra länder, avråder sedan länge från alla resor till Gaza. Avrådan gäller med anledning av säkerhetsläget, men det är också en indikation på att svenska myndigheter har ytterst begränsade möjligheter att bistå svenska medborgare i området.

För de svenska medborgare som önskar lämna Gaza erbjuder FN att koordinera med Israel och Egypten för att få till stånd utresetillstånd. De svenska medborgare som är intresserade uppmanas att kontakta generalkonsulatet i Jerusalem, helst genom e-mail.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Maria Larsson tog emot betänkande från Alkoholleveransutredningen

I dag tog barn- och äldreminister Maria Larsson emot betänkandet "Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik". I samband med överlämnandet höll utredaren Jörgen Hettne en pressträff där även Maria Larsson medverkade.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Jaktlagsutredningen: Vildsvinsskadorna behöver begränsas

Förbjud stödjande utfordring under vegetationsperioden och kräv endast anmälan för kameraövervakning av vildsvinsåtlar. Det är två av förslagen i delbetänkandet av Jaktlagsutredningen som presenterades i dag.

Finanseringen klar för European Spallation Source

Det är nu klart för byggstart av European Spallation Source i Lund. Detta sedan regeringen i dagarna slutförhandlat avtalet med Tyskland. Sedan Sverige vann kampen om lokaliseringen 2009 har förhandlingar om finansiering pågått med de 16 länder som deltar i samarbetet. Totalkostnaden för ESS är beräknad till 16,6 miljarder kronor.

Finansministern presenterar ny konjunkturprognos

Svensk ekonomi väntas gradvis återhämta sig efter den längsta och djupaste nedgången Sverige upplevt sedan 1930-talskrisen. Det visar Finansdepartementets nya konjunkturprognos. Återhämtningen är utdragen på grund av fortsatt dämpad utveckling i omvärlden. Undan för undan ökar tillväxten allt mer de kommande åren. De offentliga finanserna stärks i takt med att konjunkturen normaliseras.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Fredrik Reinfeldt tog emot Finlands statsminister

I dag tog statsminister Fredrik Reinfeldt emot Finlands nytillträdda statsminister Alexander Stubb för överläggningar. På agendan stod de bilaterala relationerna och aktuella EU-frågor.

Stöd till romska organisationer för hälsofrämjande insatser

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer. Det kan vara genom till exempel hälsofrämjare eller brobyggare.
- Vi behöver stärka det romska civilsamhället och fokusera på hälsofrågor. Stödet syftar till att öka romers inflytande och delaktighet i samhället, säger integrationsminiter Erik Ullenhag.

Arbetsgivarnas sjuklönekostnader sänks

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning. Syftet är att minska den kostnad arbetsgivarna har för sjuklön.

Sverige genomför EU:s nya regler om offentlig upphandling

- Syftet med de nya upphandlingsreglerna är bland annat att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling, sa civilminister Stefan Attefall när Genomförandeutredningen redovisade sina förslag.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.