Från och med
 -
Till och med
Visar 46-60 av de 3803 senaste notiserna
Regeringskansliets nyhetsbrev

Regeringens nyhetsbrev: Glad sommar!

Många människor kommer att resa på semester i sommar. En del åker utomlands, men intresset för att semestra i Sverige är också stort, både bland svenskar och bland turister från andra länder. Här kan du läsa mer om vad regeringen gör för att underlätta ditt semestrande - i Sverige och utomlands.

Uppdrag för att möjliggöra direkttextning av tv-program

Regeringen har idag gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för att omvandla tal till text - något som skulle möjliggöra till exempel direkttextning av tv-program.
- I Sverige är ungefär 1,3 miljoner människor hörselskadade. Det är nästan 14 procent av befolkningen, som liksom alla andra har rätt att förstå vad som sägs på tv. Därför är det viktigt och mycket glädjande att SVT och UR nu enkelt kan få möjligheter att direkttexta sina svenska program, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Expertgrupp ger råd för kortare väntetider i cancervården

Som en del av regeringens satsning för att förkorta väntetiderna inom cancervården har nu en nationell expertgrupp tillsatts. Gruppen ska ge råd om satsningens utformning och igår möttes gruppen för första gången.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förslag till skuldsanering för företagare

Torsdagen 19 juni tog Beatrice Ask emot en utredning som föreslår en särskild form av skuldsanering för seriösa företagare.

UD:s reseinformation i ny mobilapp

I dag lanseras en ny version av UD:s mobilapp Resklar. Den nya versionen bjuder på flera nyheter både vad gäller funktioner och innehåll.

Regeringen föreslår tydligare prisuppgifter vid taxiresor

För att underlätta för resenärerer att avgöra vad som är ett rimligt pris för en taxiresa föreslår regeringen ett antal lagändringar inom taxitrafikområdet i en proposition som lämnas över till riksdagen i dag.

Landsbygdsministern vill se krafttag mot antibiotikaresistens

Eskil Erlandsson lyfte frågan om antibiotika inom djurhållningen under rådsmötet i Luxemburg den 16-17 juni.

- Det behövs krafttag mot antibiotikaresistensen om kommande generationer ska kunna lita på ett effektivt botemedel mot våra vanligaste sjukdomar, sade Erlandsson.

Förslag om stärkt konsumentskydd vid förmedling av försäkringar

Regeringen föreslår nya regler för förmedling av försäkringar. Syftet är att sätta kundens intressen i fokus vid bland annat rådgivning om försäkringar. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kemikalieinspektionen presenterade två regeringsuppdrag

I dag tog miljöminister Lena Ek emot Kemikalieinspektionens presentation av två regeringsuppdrag. Det ena uppdraget handlar om det fortsatta arbetet med giftfri vardag och det andra om effektivisering och utveckling av EU:s kemikalieförordning Reach.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff med Anders Borg och Michael Spindelegger

I dag tog finansminister Anders Borg emot Österrikes finansminister Michael Spindelegger. Vid mötet diskuterade de bland annat de reformer som den svenska regeringen har genomfört för att få fler i arbete.

Sverige sätter fokus på antibiotika för djur

Användningen av antibiotika inom djurhållningen är en fråga som landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer ta upp på rådsmötet i Luxemburg den 16-17 juni. Mjölkkvoternas avveckling 2015 kommer också att diskuteras.

Utredning ska se över klagomål mot sjukvården

En särskild utredare ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Svensk rätt klarar EU:s krav för datalagring

De svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter strider inte mot EU- eller europarätten enligt utredaren Sten Heckscher. I dag överlämnade han sin analys angående hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i datalagringsdirektivet som EU-domstolen har lyft fram.

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Regeringen har lämnat över en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i påföljderna för brott för unga. Ändringarna utgör ett viktigt led i regeringens politik att bekämpa ungdomsbrottslighet genom tidiga och tydliga insatser.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.