Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 1017 senaste notiserna

Satsningar på Matlandet i nya Landsbygdsprogrammet

Torsdagen den 28 augusti tog regeringen beslut om preciseringar om hur pengarna i Landsbygdsprogrammet ska användas. 540 miljoner kronor öronmärks för projekt inom Sverige - det nya matlandet.

Eskil Erlandsson besöker Småland

Onsdagen den 20 augusti besöker landsbygdsminister Eskil Erlandsson Småland. Ett dialogmöte om skogen, besök på en mjölkgård samt ett kvällmöte i Bromboda Bygdegård står på ministerns agenda för dagen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

300 miljoner till skogsbrandsdrabbade kommuner

För att stötta kommuner samt jord- och skogsägare som berörs av den stora skogsbranden i Västmanland enades regeringen på måndagen om att tillföra medel till kommunerna samt vidta ett antal ytterligare åtgärder.

Delrapport om dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Det kommer i kontakt med många olika material och produkter på sin väg från vattenverket till konsumenterna, men okunskapen om hur olika ämnen i material och produkter påverkar dricksvattnet är stor. Dricksvattenutredningen lägger därför idag en rad förslag för att öka kunskaperna, informationen och säkerheten kring ett framtida rent och hälsosamt dricksvatten.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beslut om jämställdhet, demokrati och cykelvägar på regeringssammanträde

På den traditionella sommarfikan efter regeringssammanträdet i dag pratade de deltagande statsråden om besluten de tagit. De rörde bland annat ett frihandelsavtal, jämställdhet i jordbruket runtom i världen, utbyggda cykelvägar och utredningar om demokratin i Sverige och EU.

Regeringen vill öka exporten till Kina

För att öka livsmedels- och skogsexporten till Kina har regeringen i dag beslutat att placera ett lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Beijing. Lantbruksrådet ska bland annat fungera som kontaktperson för svenska företag gällande livsmedels- och skogsexport.

Så arbetar Sverige med global livsmedelsförsörjning

En jämställd och hållbar livsmedelsproduktion för att säkra livsmedelstillgången för hela världens befolkning priorieteras av Sverige. I dag har regeringen fattat beslut om hur Sverige ska agera i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Erlandsson tar upp frågan om matfusk på ministerråd

Det italienska ordförandeskapet presenterar arbetsprogrammet för hösten då EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel den 14 juli. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson avser också att ta upp livsmedelsbedrägerier i EU i syfte att bekämpa matfusket.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beslut om regelförenklingar i skogen

Regeringen vill förenkla för företagen. Genom enklare regelverk och bättre service från myndigheterna kan företagarna fokusera på att driva företag. I dag tog regeringen beslut om flera förenklingar för skogsföretagen och skogsägarna samt om att genomföra djupare analyser för eventuellt ytterligare förenklingar.

Jordbruksverket får nytt uppdrag från regeringen

Statens jordbruksverk ska ta fram en strategi för att undersöka och övervaka till exempel insekter, nematoder och växtsjukdomar som allvarligt kan skada växter, så kallade växtskadegörare. Regeringen tog i dag beslut om uppdraget till Jordbruksverket.