Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 1462 senaste notiserna
Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet

Beatrice Ask träffade Polisen i Örebro

Tisdagen den 15 april besökte Beatrice Ask Polisen i Örebro för att få information om deras projekt kring trygghetshundar och deras arbete mot gängrelaterad brottslighet.

Seminarium om migrationens utvecklingseffekter i Sverige och världen

Måndagen den 28 april hålls ett halvdagsseminarium på temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem ministrar och tre generaldirektörer kommer att ge sina bilder av hur migration bidrar till utveckling, såväl globalt som nationellt. Seminariet anordnas som en del av det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Justitieministern besöker Örebro

Tisdagen den 15 april besöker Beatrice Ask Örebro och träffar polisen för att bland annat samtala om ett projekt där hotade kvinnor erbjuds polishundar.

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med lagförslag som syftar till att åstadkomma en tydlig och väl avvägd reglering när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel mot allvarlig och samhällsfarlig brottslighet.

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Förslag till skärpningar i vapenlagstiftningen

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i vapenlagstiftningen. Förslagen om höjda straff för vapenbrott är ett led i regeringens arbete mot den ökade beväpningen och användningen av vapen inom kriminella kretsar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beatrice Ask tog emot utredning om straffskalor för allvarliga våldsbrott

I betänkandet föreslår den särskilde utredaren Anders Perklev bland annat att minimistraffen för ett antal av de allvarliga våldsbrotten höjs och att fängelsestraffen förlängs med mellan tre månader och två år.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Årlig redovisning av mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet

Tisdagen den 1 april redovisade rikspolischef Bengt Svenson, Per Wadhed, chef för kriminalpolisenheten på rikskriminalpolisen och Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson den årliga sammanställningen av resultatet av GOB-satsningen för justitieminister Beatrice Ask.

Sverige föreslås tillträda tre FN-överenskommelser om bekämpande av terrorism

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med bl.a. ett lagförslag som innebär en utvidgad möjlighet för Sverige att lämna ett annat land tillstånd att borda ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium.

Tobias Billström besöker Centralsjukhuset i Kristianstad

Imorgon, tisdagen den 1 april, besöker migrationsminister Tobias Billström Centralsjukhuset i Kristianstad för att prata om vårdens behov av arbetskraftsinvandring.

Missbruk av svenska pass ska utredas

En utredare har fått i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. Utredaren ska analysera omfattningen av och orsakerna till missbruket och föreslå effektiva åtgärder för att komma tillrätta med problematiken.

Beatrice Ask besöker Sölvesborg

Måndagen den 31 mars besöker justitieminister Beatrice Ask Sölvesborg. Där deltar hon i rundabordssamtal med företagare som har utsatts för brott. På eftermiddagen träffar justitieministern polisen i Sölvesborg.

Regeringen vill stärka Kriminalvårdens samarbete med ideella organisationer

Enligt regeringen finns det skäl att överväga en höjning av statsbidraget till frivilligorganisationer som arbetar återfallsförebyggande. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med ett antal lagförslag som ska stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. I propositionen föreslås också skärpta krav på trossamfunden och deras vigselförrättare samt en ökad tillsyn över vigselverksamheten. Slutligen föreslås att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om våld mot kvinnor.