Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 1391 senaste notiserna

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringsuppdrag för att minska störningarna i järnvägssystemet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifterna. Det är den avgift som aktörer som skadar järnvägen, genom att till exempel slita ned en kontaktledning, får betala.

En nationell strategi för skolans digitalisering

Svenska skolan är både tekniskt välutrustad och uppkopplad, men trots ökad tillgång till it ökar inte användandet i skolan. Enligt panelen på SKL:s Almedalsseminarium om digitaliseringen i skolan så behövs både kompetensutveckling av lärare, bättre tekniska system, ökad forskning och ett större politiskt engagemang.

Blankettbördan för företag lättar när regeringen skapar "En dörr in" på nätet

Varje år lämnar företagare in 90 miljoner blanketter till olika myndigheter. Regeringen vill skapa "en dörr in", en tjänst på nätet där grundläggande företagsuppgifter bara behöver lämnas en gång till en plats. I dag fattade regeringen beslut att Bolagsverket ska börja upphandla tjänsten. 40 miljoner kronor anslås för utvecklingen av ett system för företagens uppgiftslämnande.

Industrisamtalen har gett resultat

Igår deltog näringsminister Annie Lööf i ett seminarium i Almedalen om industrisamtalen. På mötet presenterade Industrirådet sin handlingsplan där kompetensförsörjning, innovationskraft och hållbar utveckling är centrala delar.

Service är en förutsättning för utveckling i hela landet

Bättre samverkan över sektorer och mod att testa okonventionella synsätt. Dessa var de mest framträdande recepten på hur innovativa servicelösningar ska komma till stånd. Det framkom i ett samtal med statssekreterare Marita Ljung och företrädare för den regionala och lokala sektorn under Almedalsveckan.

Flyget lyftes upp på agendan i Almedalen

Den 2 juli var det flygets dag i Almedalen, men flyget har varit en aktuell fråga på flera seminarier under veckan. Flygets dag inleddes med samtal om det ökade resandet och hur Sverige ska möta behovet. Ett växande näringsliv och besöksnäring kräver tillgänglighet. År 2013 slog Arlanda nytt rekord med nästan 21 miljoner resenärer. Prognoser visar att antalet flygresenärer kommer att stiga med en miljard mellan 2012 och 2017.

Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria på remiss med förslag om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel. I promemorian föreslås att all HVO (en form av förnybar diesel) skattebefrias så att förutsättningar skapas för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel. Dagens begränsning om skattebefrielse endast upp till en inblandning av 15 procent i diesel slopas. Förslagen har tidigare aviserats i en debattartikel av finansminister Anders Borg och it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Hur får vi fullt drag i småföretagens jobbskapande?

Under seminarium i Almedalen den 1 juli, arrangerat av Företagarna, framkom bland annat att fyra av fem jobb de senaste 20 åren har kommit till i företag med färre än 50 anställda.

Fler jobb, mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

Regeringen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder.

Näringsdepartementet i Almedalen 2014

Under Almedalsveckan kommer statsråd, statssekreterare och tjänstemän från Näringsdepartementet finnas på plats för att delta i seminarier och evenemang. Några av de aktiviteter som statsråden och statssekreterarna medverkar i kommer speglas här på webben och på Näringsbloggen.