Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 1394 senaste notiserna

Ny forsknings- och testanläggning gynnar fordonsindustrin

I dag invigde statssekreterare Håkan Ekengren AstaZero, Active Safety Test Area, en ny forsknings- och testanläggning för att utveckla aktiva säkerhetssystem i fordon. AstaZero som ligger utanför Borås är världens första fullskaliga anläggning för trafiksäkerhet och byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle.

- Detta är stort för Västsverige och fordonsindustrin, men även för Sveriges position som ledande forskningsnation, säger Håkan Ekengren.

Ett första spadtag för Förbifart Stockholm

Den 19 augusti togs det första spadtaget för Förbifart Stockholm. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats vid en byggstartsceremoni tillsammans med representanter från Trafikverket, Stockholms stad och berörda kommuner.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Regeringen har idag tillsatt en utredning för att utvärdera möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. Utredningen kommer se över hur samordningen mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB kan förbättras. En samordning av statens innehav av bredbandsinfrastruktur kan leda till ökad bredbandstäckning och stärkta möjligheter för fler att få ta del av digitaliseringens möjligheter. Utredningen kommer ledas av Åsa Torstensson och uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringsuppdrag för att minska störningarna i järnvägssystemet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifterna. Det är den avgift som aktörer som skadar järnvägen, genom att till exempel slita ned en kontaktledning, får betala.

En nationell strategi för skolans digitalisering

Svenska skolan är både tekniskt välutrustad och uppkopplad, men trots ökad tillgång till it ökar inte användandet i skolan. Enligt panelen på SKL:s Almedalsseminarium om digitaliseringen i skolan så behövs både kompetensutveckling av lärare, bättre tekniska system, ökad forskning och ett större politiskt engagemang.

Blankettbördan för företag lättar när regeringen skapar "En dörr in" på nätet

Varje år lämnar företagare in 90 miljoner blanketter till olika myndigheter. Regeringen vill skapa "en dörr in", en tjänst på nätet där grundläggande företagsuppgifter bara behöver lämnas en gång till en plats. I dag fattade regeringen beslut att Bolagsverket ska börja upphandla tjänsten. 40 miljoner kronor anslås för utvecklingen av ett system för företagens uppgiftslämnande.

Industrisamtalen har gett resultat

Igår deltog näringsminister Annie Lööf i ett seminarium i Almedalen om industrisamtalen. På mötet presenterade Industrirådet sin handlingsplan där kompetensförsörjning, innovationskraft och hållbar utveckling är centrala delar.

Service är en förutsättning för utveckling i hela landet

Bättre samverkan över sektorer och mod att testa okonventionella synsätt. Dessa var de mest framträdande recepten på hur innovativa servicelösningar ska komma till stånd. Det framkom i ett samtal med statssekreterare Marita Ljung och företrädare för den regionala och lokala sektorn under Almedalsveckan.

Flyget lyftes upp på agendan i Almedalen

Den 2 juli var det flygets dag i Almedalen, men flyget har varit en aktuell fråga på flera seminarier under veckan. Flygets dag inleddes med samtal om det ökade resandet och hur Sverige ska möta behovet. Ett växande näringsliv och besöksnäring kräver tillgänglighet. År 2013 slog Arlanda nytt rekord med nästan 21 miljoner resenärer. Prognoser visar att antalet flygresenärer kommer att stiga med en miljard mellan 2012 och 2017.

Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria på remiss med förslag om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel. I promemorian föreslås att all HVO (en form av förnybar diesel) skattebefrias så att förutsättningar skapas för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel. Dagens begränsning om skattebefrielse endast upp till en inblandning av 15 procent i diesel slopas. Förslagen har tidigare aviserats i en debattartikel av finansminister Anders Borg och it- och energiminister Anna-Karin Hatt.