Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 3247 senaste notiserna
Biståndsminister Hillevi Engström på IPCI 2014. Foto: Kristian Pohl Biståndsminister Hillevi Engström på IPCI 2014. Foto: Kristian Pohl

Sexuell och reproduktiv hälsa en rättighet

Idag samlas 400 parlamentariker, ministrar och representanter för det civila samhället i Stockholm för IPCI 2014, en internationell parlamentarisk konferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

- En hållbar utveckling är inte möjlig utan att flickor och kvinnor deltar och fullt inkluderas i samhället. Vi vet att ett lands ekonomiska tillväxt och social utveckling mångfaldigas om flickor och kvinnor ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, säger biståndsminister Hillevi Engström.

Carl Bildt i en intervju med Folha de São Paulo. Foto: Erik Zsiga/Regeringskansliet

Bildt besöker Brasilien

Utrikesminister Carl Bildt inledde den 22 april ett tvådagsbesök i Brasiliens största stad São Paulo. Under tisdagen träffade han företrädare för de många svenska företagen med närvaro i Brasilien.Besökets främsta syfte är att delta i den internationella internetkonferensen NETmundial.

Handelsministern tillsammans med Petra Rosén på Swedish Steel Yachts AB. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet Handelsministern tillsammans med Petra Rosén på Swedish Steel Yachts AB. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

Export på programmet i Gävle

Den 22 april besökte handelsminister Ewa Björling Gävle för att delta i ett exportseminarium och träffa företagare.

Bland annat besökte Ewa Björling Swedish Steel Yachts AB, ett familjeföretag som gått tillbaka till vikingatidens sätt att bygga båtar och har nu patent på superlätta stålbåtar som drivs med laddturbiner.

Biståndsminister Hillevi Engström berättar om Sveriges transparensarbete och vikten av öppenhet för förtroendet för biståndet. Foto: Sebastian Tham/Regeringskansliet

Transparens på agendan i Mexiko

Biståndsminister Hillevi Engström deltar i det Globala Partnerskapets högnivåmöte i Mexico City.

Globala Partnerskapets första högnivåmöte avslutades i Mexiko den16 april. Mötet har visat att intresset för frågor som rör effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet är stort, men att mycket fortfarande behöver göras för att uppsatta mål ska nås.
För att genomföra framtida utvecklingsmål behöver utvecklingsamarbetet ha ett tydligt fokus på vilka resultat som uppnås på landnivå, och hur de ska följas upp på internationell nivå. Det behöver genomföras på ett transparent sätt som möjliggör ansvarsutkrävande och i inkluderande partnerskap med bland annat civilsamhälle och näringsliv.

"Läget i landet är mycket spänt"

Carl Bildt besökte Ukraina 10-13 april.

Besöket började med att Bildt träffade landets premiärminister Arsenij Jatsenjuk. Vid mötet diskuterades hur Sverige och EU kan hjälpa Ukraina i den svåra situation som landet befinner sig i. Regeringen har förklarat att Sverige är beredda att ställa upp med lån till Ukraina. Redan idag får landet svensk hjälp på till exempel miljöområdet.

Bildt besökte södra Ukraina


Utrikesminister Carl Bildts besök i Ukraina fortsatte under helgen med att han besökte hamnstaden Odessa i södra delarna av landet. Där mötte han bland andra regionens guvernör Vladimir Nemyrovskyi och respresentanter för stadens civilsamhälle och näringsliv.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ukraina i fokus på EU:s rådsmöte för utrikes frågor

EU:s utrikesministrar fördömde agerandet av beväpnade grupper i de östra delarna av landet. De beslutade även att införa ytterligare riktade sanktioner mot individer samt ensidiga handelsförmåner för Ukraina.

Engström till Mexiko City för högnivåmöte om effektivare bistånd

Idag reser biståndsminister Hillevi Engström till Mexiko City för att delta i Globala Partnerskapet för Effektivt Utvecklingssamarbetes högnivåmöte. Mötet handlar om hur världens samlade bistånd kan bli mer effektivt och hur exempelvis näringslivet kan involveras på ett bättre sätt. Mötet pågår den 15-16 april och samlar omkring 1500 politiska ledare, parlamentariker och representanter från civilsamhälle och näringsliv.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, med chefen för UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter, Per Sjögren. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Högkommissarie på UD-seminarium

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, deltog idag i ett seminarium på UD om några av de mest allvarliga och akuta situationer för mänskliga rättigheter (MR) som MR-kontorets mer än 50 fältmissioner och särskilda övervakningsmandat, idag arbetar med.

Vid mötet diskuterades bland annat situationerna i Centralafrikanska Republiken, Ukraina, Sri Lanka och Demokratiska Republiken Kongo. Högkommissarien lyfte särskilt fram de utmaningar som MR-kontoret stod inför i Centralafrikanska republiken och efterlyste Sveriges fortsatta stöd.

Carl Bildt och Federica Mogherini. Foto: Foto: Jessica Olausson

Ny italiensk utrikesminister besökte Sverige

Utrikesminister Carl Bildt träffade igår sin nyligen tillträdda italienska kollega Federica Mogherini för överläggningar.
Ministrarna diskuterade det nyligen genomförda valet i Afghanistan, den bekymmersamma situationen i EU:s södra grannskap och vikten av omfattande stöd till Ukraina. De diskuterade även det Europeiska fredsinstitutet, som har kommit till på bland annat svenskt initiativ och som snart startar sin verksamhet.

Mogherini deltar idag i mötet med den högnivågrupp som tillsatts för att verka för ikraftträdandet av provstoppsavtalet, CTBT.

Handelsministern med ambassadör Gunnar Lund och företrädare för franska fackföreningar på ambassaden i Paris. Foto: Regeringskansliet Handelsministern med ambassadör Gunnar Lund och företrädare för franska fackföreningar på ambassaden i Paris. Foto: Regeringskansliet

Sikte mot det största handelsavtalet någonsin

Under torsdagen deltar handelsminister Ewa Björling i TTIP-konferensen "The Future of Transatlantic Trade" i Paris kring frihandelsförhandlingarna mellan USA och EU. TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och har som syfte att skapa världens största frihandelsområde och på så sätt underlätta handeln mellan dessa två kontinenter.