Från och med
 -
Till och med
Visar 31-40 av de 3248 senaste notiserna
Handelsminister Ewa Björling och Kronprinsessan på ett seminarium om ungt entreprenörskap i Tanzania. Foto: Jacob Birkeland/UD Handelsminister Ewa Björling och Kronprinsessan på ett seminarium om ungt entreprenörskap i Tanzania. Foto: Jacob Birkeland/UD

Ewa Björling till Ghana och Tanzania

Den 17-21 mars besöker handelsminister Ewa Björling tillsammans med Kronprinsessan Victoria Ghana och Tanzania för att fördjupa de bilaterala relationerna och att öka handeln med de båda länderna.

Relationen med Tanzania under utveckling


- Sverige och Tanzania har ett utmärkt samarbete. Det är viktigt att vi nu utvecklar relationen bortom bistånd och får ett bredare utbyte baserat på handel och investeringar. Tanzanias växande ekonomi gör att framtiden ser lovande ut för detta, säger Ewa Björling.

Stor affär för Scania i Ghana


Under pågående främjanderesa i Ghana som handelsminister Ewa Björling och Kronprinsessan Victoria gemensamt genomför denna vecka skrev Scania och Ghana under en affär som innebär en försäljning av 300 bussar med tillbehör till landet.

EU inför nya sanktioner mot Ryssland

EU:s stats- och regeringschefer beslutade i samband med Europeiska rådet den 21 mars om riktade sanktioner mot ytterligare 12 personer med kopplingar till den ryska interventionen i Ukraina. Dessa läggs till på den lista som EU fattade beslut om den 17 mars. Det Europeiska rådet gav Kommissionen och EU:s medlemsstater i uppdrag att förbereda ytterligare riktade åtgärder mot Ryssland.

EU:s stats- och regeringschefer beslutade också att ställa in toppmötet mellan EU och Ryssland och att skicka EU-observatörer till Ukraina om inte OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) inom ett par dagar kan enas om en observatörsinsats i OSSE:s regi. EU undertecknande också de politiska delarna av Associeringsavtalet med Ukraina.

Interaktiva diskussioner på första dialogmötet

Drygt 60 svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) deltog i det första dialogmötet på tisdagen. Mötet var en del i den process som biståndsminstern nu har inlett för att få till stånd en överenskommelse mellan regeringen och CSO:erna inom biståndsområdet. Överenskommelsen ska förtydliga de svenska CSO:ernas specifika roll och bidrag i genomförandet av ett förbättrat svenskt bistånd

Migrationens utvecklingspotential

Den 18 mars överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om Politiken för global utveckling (PGU). Skrivelsen fokuserar på den globala utmaningen migrationsströmmar och pekar på områdets potentiella mål- och intressekonflikter.

PGU handlar om att samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som tar hänsyn till effekter för fattiga länder och människor. Vartannat år rapporterar regeringen till riksdagen om politikens genomförande.

Cyberdialog mellan Sverige och Indien

Idag deltar en delegation från Sverige, under ledning av ambassadör Olof Ehrenkrona, i den första bilaterala dialogen med Indien om cyberfrågor. Dialogen genomförs i Delhi med representanter från indiska utrikesministeriet, inrikes- kommunikations- och IT-ministeriet. Frihet på nätet, cybersäkerhet, IT-brott, internets globala styrning och kapacitetsbyggnad är frågor på agendan. I den svenska delegationen ingår, utöver representanter från Utrikesdepartementet, även tjänstemän från Justitie-, Försvars- och Näringsdepartementet.

Utrikesministern informerade riksdagen om Ukraina

Med anledning av den senaste tidens utveckling i Ukraina använde utrikesminister Carl Bildt den 14 mars möjligheten att lämna information till riksdagen. Efter utrikesministerns inledning har riksdagsledamöterna möjlighet att ställa frågor.

Senast nuvarande utrikesminister använde denna möjlighet var i samband med kriget i Georgien 2008.

MINUSMA poliser patrullerar på gatorna i Gao, Mali. Foto: UN Photo / Marco Dormino

Regeringen föreslår ökat svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Regeringen beslutade idag att föreslå att Sverige ställer en väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av juni månad 2015.

Det planerade svenska styrkebidraget utgörs av ett underrättelsekompani och en nationell stödenhet. Verksamhet kan inledas tidigast under tredje kvartalet 2014.

Biståndsminister Hillevi Engström träffar representanter från civia samhället. Biståndsminister Hillevi Engström träffar representaner från civila samhället. Foto: Regeringskansliet

Tydligare biståndspolitik med ny plattform

Idag antogs regeringens biståndspolitiska plattform. Plattformen anger regeringens övergripande biståndspolitiska inriktning och innehåller principer och värderingar som vägleder det svenska biståndet. Fler än 120 remissinstanser, myndigheter och organisationer i det civila samhälletinkom med synpunkter under remissförfarandet, vilket ledde till flera förtydliganden i texten inom ramen för det som är i linje med regeringens politik.

- Civilsamhällets synpunkter har varit mycket kloka och visar på den stora kunskap som finns bland biståndets alla aktörer. Jag tycker att vi nu fått en väl balanserad slutprodukt som jag själv är mycket nöjd med, säger biståndsminister Hillevi Engström.

William Hague och Carl Bildt. Foto: FCO

Bildt träffade Storbritanniens utrikesminister

Utrikesminister Carl Bildt besökte Storbritanniens huvudstad London den 11-12 mars. Där träffade han bland andra Storbritanniens utrikesminister William Hague och Europaminister David Lidington.

Hillevi Engström vid mötet under tisdagen. Foto: Regeringskansliet Hillevi Engström vid mötet under tisdagen. Foto: Regeringskansliet

Engström talade vid uppstartsmöte

I dag talade biståndsminister Hillevi Engström vid uppstartsmötet inför revideringen av den nationella handlingsplanen för resolution 1325. Vid mötet deltog företrädare från civilsamhället, myndigheter, riksdagen och regeringskansliet.