Från och med
 -
Till och med
Visar 811-820 av de 3350 senaste notiserna
Carl Bildt samtalar med Sheikh Abdullah, Förenade Arabemiratens utrikesminister, vid vängruppsmötet för Syriens folk i Istanbul på söndagen. Foto: Anna Charlotta Johansson/UD (CC)

Carl Bildt talade på vängruppsmötet för Syriens folk i Istanbul

På söndagen deltar utrikesminister Carl Bildt i det andra vängruppsmötet för Syriens folk, i Istanbul. Vid lunchtid höll han ett tal på de nordiska och baltiska ländernas vägnar. I onsdags besökte Carl Bildt Beirut, Libanon, för politiska samtal. Mycket av samtalen under dagen handlade om utvecklingen i Syrien, inte minst mot bakgrund av Kofi Annans plan för en politisk lösning.

Syrien i fokus under politiska samtal i Libanon

Vid onsdagens möte med Libanons premiärminister Najib Mikati sa Carl Bildt att Sverige stödjer Kofi Annans arbete. Det är mycket viktigt att komma framåt i processen, så att det allvarliga läget som råder nu inte förvärras och att fullskaligt inbördeskrig bryter ut.

Den humanitära situationen i Syrien

I måndags höll biståndsminister Gunilla Carlsson en pressträff om den humanitära situationen i Syrien. Situationen i Syrien fortsätter att förvärras. UNHCR har tagit fram en finansiell plan för stöd till syriska flyktingar i regionen och Sverige bereder, genom Sida, ytterligare stöd till landet.

3 viktiga biståndsbeslut: Ny hiv- aidsstrategi, världens förste hälsoambassadör och översyn av svenska civilsamhällesorganisationer

Regeringen har antagit följande tre - av varandra oberoende - beslut som rör biståndsminister Gunilla Carlssons politikområden:
En strategi för regionalt arbete med hiv och aids, sexuell och reproduktiv hälsa antagits; Statskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av det så kallad ramavtalssystemet för svenska civilsamhällesorganisationer och regeringen har utnämnt världens förste hälsoambassadör, Anders Nordström, som kommer att ha ett särskilt ansvar för Sveriges arbete för global hälsa.

Gunilla Carlsson tillsammans med Somalias minister för internationellt samarbete Abdullahi Goodah Barre och ordförande för Somaliska Riksförbundet Abdullahi Mahamed samt vice ordförande Asha Ismail. Foto: Jenny Häggmark/UD

Gunilla Carlsson träffade Somalias minister för internationellt samarbete

På fredag den 30 mars träffade biståndsminister Gunilla Carlsson Somalias minister för internationellt samarbete, Abdullahi Goodah Barre. Samtalet handlade om den politiska situationen i Somalia. De kommande månaderna är kritiska då grunden ska läggas för en konstitutionell ordning som är brett förankrad i den somaliska befolkningen.

Pågående session i MR-kommittén. UN Photo/Rick Bajornas

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avslutar sin session i New York

Imorgon avslutas den 104e sessionen vid FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i New York, som pågått mellan 12 - 30 mars 2012. MR-kommittén är ett av FN:s så kallade konventionsorgan, och har till uppgift att övervaka huruvida länder uppfyller sina åtaganden till FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (ICCPR).

Ewa Björling deltog i lanseringen av marknadsvalsanalys

Torsdag 29 mars lämnade Swecare över sin marknadsanalysstudie till handelsminister Ewa Björling och socialminister Göran Hägglund.
- I studiens analys framkommer att branschen ser mycket positivt på framtida utlandssatsningar och att nästan 40 procent av de deltagande företagen räknar med en exportökning på över 50 procent de närmaste tre åren! Detta ligger helt i linje med mitt arbete för att öka den svenska exporten, och för att vi ska kunna nå målet i exportvisionen, sade Ewa Björling i sitt anförande vid presentationen.

UD:s protokollchef Caroline Vicini och den finska delegationen på Riksplan under förberedelserna för det finska statsbesöket, då presidenten bland annat möter Riksdagens talman. Foto: Jan Janonius/UD

Grannsamverkan på hög nivå

Den 17 april kommer Finlands nytillträdde president Sauli Niinistö med hustru Jenni Haukio till Sverige på ett två dagar långt statsbesök.
- Det har varit en lång tradition att Finlands nytillträdde president avlägger sitt första statsbesök till Sverige för att befästa de mycket goda relationer vi har, sa presidentens adjutant Jukka Jokinen som nyligen var i Stockholm för att förbereda besöket.

Gustaf Lind är Sveriges Arktisambassadör och för närvarande ordförande i Arktiska rådet. Foto: Hanna Björnfors/UD

Arktiska rådet förhandlar i Stockholm

På onsdagen, mitt i Stockholm Polar Week, öppnades Arktiska rådets möte med närmare 180 representanter från medlemsländer, urfolk och arbetsgrupper på plats. Sverige innehar sedan ett knappt år tillbaka ordförandeskapet i Arktiska rådet och står därmed värd för mötet som hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Under den inledande mötesdagen antogs det förslag till gemensam kommunikationsstrategi som det svenska ordförandeskapet utarbetat.

Carl Bildt till Beirut

På onsdagen reser utrikesminister Carl Bildt till Beirut, Libanon, för politiska samtal. Bland annat kommer han att träffa premiärminister Najib Mikati och FN-representanter. Hur Libanon och regionen påverkas av situationen i Syrien blir en av diskussionsfrågorna.

Handelsminister Ewa Björling med sin finske kollega Alexander Stubb vid invigningen av Nordkalottens gränstjänst. Foto: Karin Nylund

Ewa Björling om nya Norrlandssatsningen

Tisdagen den 27 mars invigde handelsminister Ewa Björling tillsammans med sin finske kollega Alexander Stubb Nordkalottens gränstjänstkontor i Haparanda/Torneå. Besöket i Tornedalen är en del i den Norrlandssatsning som inleddes i Kiruna 23 mars. Satsningen innebär en rad besök i flera av de norrländska länen för att inbjuda till diskussion om hur man ska skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling i norr.

Vision om fördubblad export


Att öka exporten från norrländska företag är en del i handelsministerns vision om fördubblad export från 2010 till 2015. Läs mer om visionen och om åtgärdsprogrammet på Dubbla exporten-sidorna.
Carl Bildt anländer till Seoul för att delta i Nuclear Security Summit. Foto: NSS

Svenskt plutonium till USA för slutligt omhändertagande

Svenskt plutonium har under vårvintern förts till USA för slutligt omhändertagande. Materialet omhändertas inom ramen för det amerikanska icke-spridningsprogrammet Global Threat Reduction. Partners i programmet är FN:s Atomenergiorgan IAEA och länder som USA, Storbritannien och Ryssland. Totalt handlar det om drygt 3 kg upparbetat plutonium.