Från och med
 -
Till och med
Visar 201-210 av de 362 senaste notiserna

Tobias Billström och Beatrice Ask till ministerråd

Många frågor står på dagordningen då rådet för rättsliga och inrikes frågor träffas för ett tvådagarsmöte i Luxemburg den 26-27 april. Under torsdagen diskuterades bland annat Schengensamarbetet samt flygpassageraruppgifter (PNR) för brottsbekämpande ändamål.

Integration nyckeln i kampen mot barnfattigdom

En av de viktigaste åtgärderna för att möta barnfattigdomen är att förbättra integrationen. Det tar alldeles för lång tid för dem som får asyl i Sverige att komma i arbete. Men för att verkligen bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi, skriver Erik Ullenhag och Maria Larsson i en debattartikel.

"Flyktingbarn inga ungdomar på glid"

Under de senaste åren har de ensamkommande asylsökande barnen ökat kraftigt i omfattning. Från att ha handlat om ett par hundra per år, där merparten togs emot i släktinghem kom förra året 2 657 ensamkommande asyl­sökande barn som behövde bostad och omsorg. Det skriver Tobias Billström i en debattartikel i Expressen.

Uppdrag till Migrationsverket att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen. Beslutet är fattat med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011.

Erik Ullenhag besöker Katrineholm och Vingåker

Måndagen den 26 mars besöker Erik Ullenhag Katrineholms kommun för överläggningar om anhöriginvandring med bland andra landshövdingen, kommunstyrelsens presidium och chefen för arbetsförmedlingen i Katrineholm.

Anders Danielsson ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har i dag utsett Anders Danielsson till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han är i dag chef för SÄPO och tillträder sin nya tjänst den 23 april 2012.

Erik Ullenhag i Rinkeby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Rinkebyveckan kommer påverka integrationspolitiken

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab arbetade förra veckan i Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. I en debattartikel skriver han om sina tankar och erfarenheter från besöket i Rinkeby.

Ge nyanlända verktyg att ta hand om sig själva

Sverige är ett fantastiskt land att komma till som flykting. Men vi måste göra upp med den missriktade välviljan som länge präglat mottagandet. Människor som kommer hit behöver inte en klapp på huvudet och bidrag, utan verktyg för att kunna ta hand om sig själva och vara delaktiga i samhället, skriver Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag i en debattartikel.

Migrationsminister Tobias Billström och Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor

Tre beslut med anledning av ramöverenskommelsen på migrationsområdet

I dag fattade regeringen tre beslut med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011. Gemensamt för de tre besluten är att de syftar till att ytterligare stärka såväl kvaliteten som rättssäkerheten i asylprocessen.

Erik Ullenhag i Rinkeby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Integrationsministern förlägger arbetsveckan i Rinkeby

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under den kommande veckan att arbeta från Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. Syftet är också lära mer samt att samtala med och lyssna på dem som lever i Rinkeby och dess närområden.