Från och med
 -
Till och med
Visar 191-200 av de 358 senaste notiserna

Tobias Billström deltar på JIV-dagen

Jobba i Västerås är en ekonomisk förening och en nationell partner i arbetsmarknadsfrågor som bjudit in beslutsfattare inom privat och offentligt näringsliv för att fokusera på utvecklingsområden för arbetsmarknaden. Migrationsminister Tobias Billström är inbjuden för att tala om arbetskraftsinvandring.

Reformpaket mot segregation i skolan

Tisdagen den 8 maj presenterade utbildningsminister Jan Björklund, biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni och integrationsminister Erik Ullenhag nya initiativ för nyanlända elever. För nyanlända barn är skolan nyckeln till integration där elever idag också är äldre när de kommer till Sverige. Detta ställer högre krav på mottagandet i den svenska skolan.

Erik Ullenhag debatterar integrationspolitik i Uppsala

Erik Ullenhag kommer den 8 maj att debattera integrationspolitik med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i Uppsala.

En fjärde migrationsdomstol

Regeringen har idag beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas. Den nya domstolen ska placeras vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Tobias Billström deltar på seminarium om Framtidens migration

Hösten 2013 träffas FN:s generalförsamling i en högnivådialog kring migration och utveckling. Detta sammanfaller med att Sverige är ordförande i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) från januari 2013 till juni 2014, vilket ger Sverige en unik möjlighet att vara drivande i den internationella dialogen kring migration och utveckling.


Tobias Billström besöker Flen

Den 2 maj besöker migrationsminister Tobias Billström Migrationsverket i Flen.

Tobias Billström och Beatrice Ask till ministerråd

Många frågor står på dagordningen då rådet för rättsliga och inrikes frågor träffas för ett tvådagarsmöte i Luxemburg den 26-27 april. Under torsdagen diskuterades bland annat Schengensamarbetet samt flygpassageraruppgifter (PNR) för brottsbekämpande ändamål.

Integration nyckeln i kampen mot barnfattigdom

En av de viktigaste åtgärderna för att möta barnfattigdomen är att förbättra integrationen. Det tar alldeles för lång tid för dem som får asyl i Sverige att komma i arbete. Men för att verkligen bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi, skriver Erik Ullenhag och Maria Larsson i en debattartikel.

"Flyktingbarn inga ungdomar på glid"

Under de senaste åren har de ensamkommande asylsökande barnen ökat kraftigt i omfattning. Från att ha handlat om ett par hundra per år, där merparten togs emot i släktinghem kom förra året 2 657 ensamkommande asyl­sökande barn som behövde bostad och omsorg. Det skriver Tobias Billström i en debattartikel i Expressen.

Uppdrag till Migrationsverket att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen. Beslutet är fattat med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011.