Från och med
 -
Till och med
Visar 181-190 av de 346 senaste notiserna

Erik Ullenhag debatterar integrationspolitik i Uppsala

Erik Ullenhag kommer den 8 maj att debattera integrationspolitik med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i Uppsala.

En fjärde migrationsdomstol

Regeringen har idag beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas. Den nya domstolen ska placeras vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Tobias Billström deltar på seminarium om Framtidens migration

Hösten 2013 träffas FN:s generalförsamling i en högnivådialog kring migration och utveckling. Detta sammanfaller med att Sverige är ordförande i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) från januari 2013 till juni 2014, vilket ger Sverige en unik möjlighet att vara drivande i den internationella dialogen kring migration och utveckling.


Tobias Billström besöker Flen

Den 2 maj besöker migrationsminister Tobias Billström Migrationsverket i Flen.

Tobias Billström och Beatrice Ask till ministerråd

Många frågor står på dagordningen då rådet för rättsliga och inrikes frågor träffas för ett tvådagarsmöte i Luxemburg den 26-27 april. Under torsdagen diskuterades bland annat Schengensamarbetet samt flygpassageraruppgifter (PNR) för brottsbekämpande ändamål.

Integration nyckeln i kampen mot barnfattigdom

En av de viktigaste åtgärderna för att möta barnfattigdomen är att förbättra integrationen. Det tar alldeles för lång tid för dem som får asyl i Sverige att komma i arbete. Men för att verkligen bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi, skriver Erik Ullenhag och Maria Larsson i en debattartikel.

"Flyktingbarn inga ungdomar på glid"

Under de senaste åren har de ensamkommande asylsökande barnen ökat kraftigt i omfattning. Från att ha handlat om ett par hundra per år, där merparten togs emot i släktinghem kom förra året 2 657 ensamkommande asyl­sökande barn som behövde bostad och omsorg. Det skriver Tobias Billström i en debattartikel i Expressen.

Uppdrag till Migrationsverket att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen. Beslutet är fattat med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011.

Erik Ullenhag besöker Katrineholm och Vingåker

Måndagen den 26 mars besöker Erik Ullenhag Katrineholms kommun för överläggningar om anhöriginvandring med bland andra landshövdingen, kommunstyrelsens presidium och chefen för arbetsförmedlingen i Katrineholm.

Anders Danielsson ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har i dag utsett Anders Danielsson till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han är i dag chef för SÄPO och tillträder sin nya tjänst den 23 april 2012.