Från och med
 -
Till och med
Visar 211-220 av de 369 senaste notiserna

Uppdrag till Migrationsverket att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utarbeta informationsmaterial för överförmyndare och gode män om asylprocessen. Beslutet är fattat med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011.

Erik Ullenhag besöker Katrineholm och Vingåker

Måndagen den 26 mars besöker Erik Ullenhag Katrineholms kommun för överläggningar om anhöriginvandring med bland andra landshövdingen, kommunstyrelsens presidium och chefen för arbetsförmedlingen i Katrineholm.

Anders Danielsson ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har i dag utsett Anders Danielsson till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han är i dag chef för SÄPO och tillträder sin nya tjänst den 23 april 2012.

Erik Ullenhag i Rinkeby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Rinkebyveckan kommer påverka integrationspolitiken

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab arbetade förra veckan i Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. I en debattartikel skriver han om sina tankar och erfarenheter från besöket i Rinkeby.

Ge nyanlända verktyg att ta hand om sig själva

Sverige är ett fantastiskt land att komma till som flykting. Men vi måste göra upp med den missriktade välviljan som länge präglat mottagandet. Människor som kommer hit behöver inte en klapp på huvudet och bidrag, utan verktyg för att kunna ta hand om sig själva och vara delaktiga i samhället, skriver Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag i en debattartikel.

Migrationsminister Tobias Billström och Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor

Tre beslut med anledning av ramöverenskommelsen på migrationsområdet

I dag fattade regeringen tre beslut med anledning av den ramöverenskommelse som ingicks med Miljöpartiet den 3 mars 2011. Gemensamt för de tre besluten är att de syftar till att ytterligare stärka såväl kvaliteten som rättssäkerheten i asylprocessen.

Erik Ullenhag i Rinkeby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Integrationsministern förlägger arbetsveckan i Rinkeby

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under den kommande veckan att arbeta från Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. Syftet är också lära mer samt att samtala med och lyssna på dem som lever i Rinkeby och dess närområden.

Rådslag mot främlingsfientlighet

Den 14 mars arrangerades ett rådslag mot främlingsfientlighet och intolerans. Mötet i Rinkebys Folkets hus samlade fler än 175 aktörer från ideella organisationer, universitet och myndigheter. Rådslaget var en del av samrådsförfarandet inför regeringens tredje strategi för de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Nationell samordning för snabbare bosättning av nyanlända invandrare

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att intensifiera dialogen mellan kommuner och ansvariga statliga myndigheter när det gäller bosättning av nyanlända invandrare. Syftet är att finna vägar för hur bosättning och mottagande kan ske snabbare än i nuläget. Uppdraget kommer att samordnas av landshövdingen för Västra Götaland, Lars Bäckström, som ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket samt samråda med Sveriges Kommuner och Landsting.

Journalistseminarium om invandring, integration och situationen i utsatta områden

Måndag den 12 mars med start klockan 09.15 håller integrationsminister Erik Ullenhag ett kunskapsseminarium i Rinkeby för journalister om invandring, integration och situationen i utsatta områden.