Från och med
 -
Till och med
Visar 61-80 av de 539 senaste notiserna

Birgitta Ohlsson tar emot utredning om förebyggande av våldsbejakande extremism

I dag tar demokratiminister Birgitta Ohlsson emot utredningen "Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism". Utredare är Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia. På pressträffen kl. 10.00 i Rosenbad medverkar Birgitta Ohlsson och Eskil Franck.

Rapport om kvinnor och män i näringslivet

SCB har på regeringens uppdrag genomfört undersökningen "Kvinnor och män i näringslivet 2013" bland företag med 200 eller fler anställda. Undersökningen visar sammantaget att både styrelserna och företagens ledningar överlag har blivit mer jämställda, men att utvecklingen går långsamt.

SST handleder om interreligiösa och mångkulturella råd

Regeringen uppdrog idag Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att ta fram en handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd. SST ska även sprida och informera om handledningen. Myndigheten redovisar resultatet senast den 15 oktober 2014.

Nordisk fickfakta 2013 - statistik om integration

Blått omslag med gul text och linjer i olika färger.

Nordisk fickfakta är resultatet av ett samarbete mellan de nordiska läderna som startade år 2011. Den ger en bild av likheter och olikheter av integration på arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Den är också ett redskap för att upptäcka, uppmärksamma och motverka hinder för integration såsom diskriminering.

Mandatfördelningen ska spegla folkets röst

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat propositionen Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val. Propositionen innehåller förslag på ändringar i valsystemet som ska säkerställa att partierna får en representation i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige som överensstämmer med partiets väljarstöd.

Maria Arnholm deltar på Battle of the numbers slutevent

Torsdagen den 21 november deltar jämställdhetsminister Maria Arnholm på Battle of the numbers slutevent på Berns i Stockholm. Battle of the numbers är ett projekt där tio svenska storföretag gav hundra kvinnor på ledande positioner i uppgift att undersöka varför kvinnor inte når maktpositioner i företagen.

Kartläggning för jämställda medel för forskning

Regeringen har beslutat att Statskontoret ska kartlägga och analysera fördelningen av anslagen för forskning vid vissa universitet och högskolor ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen vill veta hur stor del av resurserna som går till kvinnor respektive män. I uppdraget ingår även att studera de bedömningar som ligger till grund för fördelningsbesluten.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Birgitta Ohlsson till Umeå för att inleda serie dialogmöten

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson besöker Umeå den 20 november. Hon kommer att besöka Umeå universitet, Dragonskolan samt Stadsbiblioteket. Mötena är ett led i regeringens satsning för att öka valdeltagandet i kommande Europaparlamentsval.

FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet dr Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall diskuterade bland annat situationen i mellanöstern för kristna minoriteter. FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet dr Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall diskuterade bland annat situationen i mellanöstern för kristna minoriteter. Foto: Regeringskansliet/Mats Bäckelin

Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet

Fredagen den 15 november besökte FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet, dr Heiner Bielefeldt, Stefan Attefall. Förutom ett studiebesök på Fryshuset och programmet "Tillsammans för Sverige" diskuterade Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall bland annat religionsfrihet och jämställdhet samt situationen i mellanöstern för kristna minoriteter.
-Jag är väldigt bekymrad över situationen i mellanöstern och särskilt för de religiösa minoriteterna. Det bästa sättet att förbättra situationen för den kristna minoriteten är att arbeta för fred och demokrati i regionen. Vad som behövs är utbildning i syfte att skapa respekt för demokratin, sa Stefan Attefall.

Uppdrag till Brå om hot och kränkningar på internet

Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet. Regeringen har vidare beslutat om en proposition som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen, till exempel förtal på internet.

Maria Larsson i Brasilien. Foto: Regeringskansliet

Barnets rättigheter centralt vid Maria Larssons besök i Brasilien

Maria Larsson besöker Brasilien 3-9 november och har träffat företrädare för barnrättsfrågor för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Hon har också haft ett gemensamt program med drottningen, som besöker Brasilien tillsammans med Childhood

Maria Arnholm i Unesco: Vi kräver att Dawit Isaak friges

- Vi måste tala till förmån för dem som har fått sina röster tystade, liksom Dawit Isaaks. Vi kan aldrig acceptera att journalister fängslas eller dödas. Vi kräver att Dawit Isaak omedelbart friges, säger Maria Arnholm i dagens tal.

RFSL får stöd för att utbilda om transpersoner

Integrationsminister Erik Ullenhag har beviljat stöd till RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, för att ta fram ett fördjupat utbildningsmaterial om frågor som berör transpersoner. Förbundet får 350 000 kronor från regeringskansliet för detta ändamål.

Nyhetsbrevet Trossamfund 6/2013

I nummer 6/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om Regeringens råd för kontakt med trossamfundens (Trossamfundsrådets) senaste möte där docent Tobias Harding redogjorde kring det civila samhällets bidrag inom välfärdssektorn.

Regeringen vill stärka tillgängligheten vid röstning

Kommuner kan i dag få dispens att använda förtidsröstningslokaler som inte uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I en proposition som i dag överlämnades till riksdagen föreslår regeringen att den möjligheten till dispens tas bort.

Två män samtalar framför en roll-up Civilminister Stefan Attefall och docent Tobias Harding samtalade om det civila samhällets bidgrag i välfärdssektorn. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Relationen stat, marknad och civilsamhälle utmaning för välfärdsarbetet

-Utomlands är det vanligt att civilsamhället står för produktionen av skattefinansierade välfärdstjänster. Men också i Sverige blir detta allt vanligare. De privata vinstdrivande aktörernas del av välfärdsproduktionen ökar dock mer än de privata ideella organisationernas del.
Det berättade docent Tobias Harding, Jyväskylä universitet, när Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) möttes den 31 oktober.

Maria Arnholm och Maria Larsson

5 år med Överenskommelsen

Överenskommelsen inom det sociala områdets mål är att stärka och tydliggöra idéburna organisationers självständiga roll som röstbärare och opinionsbildare. I onsdags var det 5 år sedan Överenskommelsen inom det sociala området undertecknades. Barn- och äldreminister Maria Larsson ville tillsammans med jämställdhetsminister och ministern för frågor om civila samhället Maria Arnholm uppmärksamma jubiléet. Bland gästerna återfanns en rad representanter för idéburna organisationer, folkvalda i riksdagen, statliga aktörer och kommunala företrädare.

Nordisk konferens om deltid

"Jag är så glad att vara här idag. Våra länder är tillräckligt lika för att vi ska kunna ta efter varandra, men också tillräckligt olika för att det ska finnas saker som skiljer oss åt." Det sa Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm när hon invigningstalade den 22 oktober vid en konferens om kvinnors deltidsarbete i Norden.

Fyra män i fackeltåg. Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benyamin, biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius, ärkebiskop Anders Wejryd och Stefan Attefall i fackeltåget. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Stefan Attefall deltog i manifestation för utsatta troende

Måndagen den 14 oktober deltog statsrådet Stefan Attefall i en manifestation i Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Opinionsmötet inleddes med en förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka. Stefan Attefall gjorde därefter sällskap med Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius och den Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benyamin i ett fackeltåg genom Stockholms centrala delar.

Bättre stöd för unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska få bättre stöd och samordnade insatser från såväl kommuner som från Arbetsförmedlingen. Det föreslår regeringens särskilda utredare Ann-Marie Begler som i dag överlämnar sitt slutbetänkande till biträdande utbildningsministern Maria Arnholm.