Från och med
 -
Till och med
Visar 261-280 av de 538 senaste notiserna
Foto på Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg. Foto: Pawel Flato

Ny ledamot till EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Regeringen har den 19 april utsett barnombudsmannen Fredrik Malmberg till ledamot till styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Mandatperioden är fem år med början den 1 juli 2012.

Integration nyckeln i kampen mot barnfattigdom

En av de viktigaste åtgärderna för att möta barnfattigdomen är att förbättra integrationen. Det tar alldeles för lång tid för dem som får asyl i Sverige att komma i arbete. Men för att verkligen bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi, skriver Erik Ullenhag och Maria Larsson i en debattartikel.

Kampen för internetfrihet ny frontlinje

Den 18-19 april arrangerar Utrikesdepartementet, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och Sida en internationell konferens om hur friheten på nätet kan bidra till den globala utvecklingen. Utrikesminister Carl Bildt står som värd när inbjudna aktivister, beslutsfattare och företagsrepresentanter från hela världen förs samman i Stockholm.

Romernas nationaldag

Den 8 april är det romernas nationaldag. Den firas till minne av den första internationella romska konferensen som hölls denna dag år 1971. Integrationsminister Erik Ullenhag, som även har ansvar för de nationella minoriteterna, sänder här en hälsning till Sveriges romer.

Medborgarinitiativ ger medborgare möjlighet att påverka EU direkt

Söndagen den 1 april öppnades en ny dörr för EU:s 500 miljoner medborgare att påverka unionen direkt. När EU:s medborgarinitiativ nu har trätt i kraft kommer EU-medborgare genom namninsamlingar med minst en miljon underskrifter att kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.

Pågående session i MR-kommittén. UN Photo/Rick Bajornas

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avslutar sin session i New York

Imorgon avslutas den 104e sessionen vid FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i New York, som pågått mellan 12 - 30 mars 2012. MR-kommittén är ett av FN:s så kallade konventionsorgan, och har till uppgift att övervaka huruvida länder uppfyller sina åtaganden till FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (ICCPR).

Deltagare från DO, SKL, LO, TCO, Saco och Regeringskansliet samlades under det sjunde samrådsmötet om mänskliga rättigheter. Deltagare från DO, Arbetsgivarverket, SKL, LO, TCO, Saco och Regeringskansliet samlades under det sjunde samrådsmötet om mänskliga rättigheter. Foto: Regeringskansliet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet uppmärksammas

Den 28 mars hölls det sista av sju samrådsmöten om mänskliga rättigheter. Mötet hölls i Regeringskansliets lokaler och samlade deltagare från bland annat arbetsmarknadens parter. Syftet med mötet var att hämta in förslag på frågor som handlar om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Hjälplinje mot sexuellt våld invigd

Nyamko Sabuni inviger PrevenTell Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet

Torsdagen den 22 mars invigde jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, PrevenTell, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. PrevenTell är en hjälptelefon dit personer som är rädda att göra sig själv och andra illa genom att de riskerar att utöva sexuellt våld ska kunna vända sig för att få hjälp och behandling i tid.

FN:s råd för mänskliga rättigheter. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré

Summering från den 19e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter

Idag avslutas den 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som har pågått i fyra veckor sedan den 27 februari. Dagordningen har bestått av ett stort antal högaktuella frågor om mänskliga rättigheter i världen.

Ge nyanlända verktyg att ta hand om sig själva

Sverige är ett fantastiskt land att komma till som flykting. Men vi måste göra upp med den missriktade välviljan som länge präglat mottagandet. Människor som kommer hit behöver inte en klapp på huvudet och bidrag, utan verktyg för att kunna ta hand om sig själva och vara delaktiga i samhället, skriver Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag i en debattartikel.

Kön ska inte påverka försäkringspremier

Tisdagen den 20 mars lämnades propositionen Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster till riksdagen. I propositionen föreslås att det generella undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid erbjudande av försäkringstjänster tas bort. I stället föreslås att det införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön använts som en faktor. Förslaget till ändring i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 21 december 2012.

Erik Ullenhag i Rinkeby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Integrationsministern förlägger arbetsveckan i Rinkeby

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under den kommande veckan att arbeta från Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. Syftet är också lära mer samt att samtala med och lyssna på dem som lever i Rinkeby och dess närområden.

Rådslag mot främlingsfientlighet

Den 14 mars arrangerades ett rådslag mot främlingsfientlighet och intolerans. Mötet i Rinkebys Folkets hus samlade fler än 175 aktörer från ideella organisationer, universitet och myndigheter. Rådslaget var en del av samrådsförfarandet inför regeringens tredje strategi för de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Bilden är från december 2011 då MR-rådet sammanträdde med anledning av situationen i Syrien. FN Foto/Jean-Marc Ferré Bilden är från december 2011 då MR-rådet sammanträdde med anledning av situationen i Syrien. FN Foto/Jean-Marc Ferré

Ambassadör Jan Knutsson om arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och den humanitära situationen i Syrien

FN:s råd för mänskliga rättigheter möts för närvarande i Geneve, och Syrien är en av de viktiga frågorna på dagordningen. Sveriges representant på plats är Jan Knutsson, ambassadör vid Sveriges FN-representation i Genève. Läs om vad han svarar på frågor om aktiviteterna i FN:s råd för mänskliga rättigheter och om arbetet med att förbättra den humanitära situationen i Syrien.

Erik Ullenhag. Erik Ullenhag under sitt tal i Kulturhuset. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

500-årsjubileum för romer i Sverige

I år är det 500 år sedan romernas ankomst först noterades i Sverige. För att göra kulturaktörer uppmärksamma på detta jubileum anordnade Kulturrådet den 12 mars en konferens om romsk kultur och historia vid Kulturhuset i Stockholm. Erik Ullenhag, minister med ansvar för nationella minoriteter deltog.

Våld mot kvinnor - den mest akuta jämställdhetsfrågan

Regeringen fördjupar och intensifierar den stora satsning på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som inleddes under förra mandatperioden. Vi följer upp pågående utvecklingsarbete, förstärker arbetet mot sexuellt våld och arbetar för stärkt samordning och samverkan mellan olika aktörer. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och andra övergrepp. Detta vill vi uppmärksamma i dag på internationella kvinnodagen.

Erik Ullenhag och Elin Landell. Integrationsminister Erik Ullenhag och utredaren Elin Landell. Foto: Regeringskansliet.

Föräldrapenning ska inte försena etablering på arbetsmarknaden

Det finns skäl att förändra föräldraförsäkringen så att uttag av föräldrapenning för äldre barn inte försenar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det är även viktigt att öka möjligheterna att kombinera föräldraskap med deltagande i insatser för kvinnor som vårdar små barn. Det konstaterar AKKA-utredningen i det delbetänkande som i dag överlämnades till integrationsminister Erik Ullenhag.

Foto: Hanna Björnfors/UD & UN Photo

HBT-frågor på FN:s agenda

Idag hålls en paneldiskussion om HBT-frågor vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve. I fokus står den rapport om diskriminering och våldshandlingar mot HBT-personer som publicerades av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters kontor sent i höstas.

- Vi är angelägna om att rådet ska inrätta en mekanism som gör att man systematiskt kan följa upp HBT-personers situation runt om i världen, säger UD:s Carina Mårtensson

Webbsändning:

Följ webbsändningen direkt från FN:s råd för mänskliga rättigheter

Twitter:

Under sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter twittrar Sveriges representation i Genève på #HRC19
Minister och imam samtalar.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte Stockholms moské

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte den 2 mars 2012 Stockholms moské och Förenande Islamiska föreningar i Sverige (FIFS) i Stockholm. Han träffade representanter för FIFS styrelse, Sveriges Muslimska Råd och Sveriges Unga Muslimer. Under besöket deltog Stefan Attefall även i fredagsbönen i moskén på Södermalm.

FN:s kvinnokommissions möte fokuserar i år på landsbygdens kvinnor

När FN:s kvinnokommission inleder sitt årliga, två veckor långa möte, i New York måndagen den 27 februari står kvinnor på landsbygden och deras roll i att bekämpa fattigdom och hunger i fokus. Statssekreterare Amelie von Zweigbergk leder den svenska delegationen som består av tjänstemän från regeringskansliet och Sida samt Sveriges Kvinnolobby, LRF och Kooperation utan gränser. Sverige är den 29 februari värd för ett sidoevenemang, anordnat av Sida, på temat "Smart Economics and Rural Women's Potential".

Amelie von Zweigbergk

Sveriges sidoevenemang den 29 februari


Amelie von Zweigbergk, statssekreterare för jämställdhet, på utbildningsdepartementet öppnade seminariet och poängterade att kvinnor på landsbygden runt om i världen drar det tyngsta arbetslasset, underbetalda och med få rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa, tillgång och nyttjande av land.
Dr. Rekha Mehra
Fyra panelister, Francine Whiteduck, Khadidja Nene Doucouré, Rekha Mehra och Kajsa Johansson tog upp olika aspekter under eventet, som var fullsatt.