Från och med
 -
Till och med
Visar 261-280 av de 550 senaste notiserna

Erik Ullenhag om urban utveckling

Urbant utvecklingsarbete är en del av integrationspolitiken. Integrationsminister Erik Ullenhag ger i en intervju sin syn på en hållbar stadsutveckling.

Syrisk ortodox kyrkoherde skakar hand med ministern.

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet fick uppbördshjälp

Torsdagen den 31 maj beslutade regeringen ge Syrisk-ortodoxa ärkestiftet uppbördshjälp, det vill säga hjälp med avgifter.

Man i prästkrage, kvinna i röd dräkt och man i slips.

Tre frikyrkosamfund blir ett

Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har tillsammans bildat ett nytt kyrkosamfund. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Torsdagen den 17 maj deltog Stefan Attefall vid Gemensam Framtids festgudstjänst i Linköping.

Regeringen skärper lagstiftningen mot åldersdiskriminering

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att förbud mot åldersdiskriminering ska införas när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Erik Ullenhag vid ståbord, mot en blå bakgrund. Integrationsminister Erik Ullenhag presenterar lagrådsremissen vid en pressträff. Foto: Regeringskansliet

Regeringen skärper lagstiftningen mot åldersdiskriminering

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att förbud mot åldersdiskriminering ska införas när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Erik Ullenhag vid ståbord, mot en blå bakgrund. Integrationsminister Erik Ullenhag presenterar lagrådsremissen vid en pressträff. Foto: Regeringskansliet

Regeringen skärper lagstiftningen mot åldersdiskriminering

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att förbud mot åldersdiskriminering ska införas när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Samråd om mänskliga rättigheter

Måndagen den 28 maj samråder Regeringskansliet med representanter för organisationer inom det civila samhället. Samrådet rör genomförandet av de rekommendationer som FN:s råd för mänskliga rättigheter lämnade till Sverige inom ramen för den så kallade allmänna ländergranskningen. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till representanterna att ställa frågor och lämna synpunkter på det fortsatta arbetet.

Maria Larsson talar på seminarium om barnpornografi och barnsexhandel.

Seminarium belyste arbetet mot sexuell exploatering av barn

Den 2 maj bjöd barn- och äldreminister Maria Larsson och justitieminister Beatrice Ask in myndigheter och organisationer till ett seminarium om barnpornografibrott och barnsexhandel. Rikskriminalpolisen gav en bild av hur de arbetar med frågorna nationellt och deras internationella samarbete mot sexuell exploatering av barn.

Foto på Erik Ullenhag och Hannah Rosenthal. Erik Ullenhag och Hannah Rosenthal.

Obamas sändebud Rosenthal på besök

Integrationsminister Erik Ullenhag tog på torsdagen emot Hannah Rosenthal, president Obamas sändebud mot antisemitism. Mötet kom att handla om intolerans och främlingsfientlighet i allmänhet och situationen i Malmö i dag i synnerhet.

"Trossamfund står för viktig del av samhällets sociala arbete"

Onsdagen den 25 april talade civilminister Stefan Attefall på konferensen Samfundens delaktighet och betydelse i det sociala arbetet: Interkulturell och interreligiös samverkan i socialt arbete.

Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Det är huvuddragen i satsningen som justitieminister Beatrice Ask, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med Carin Götblad presenterade i dag.

Fem pilotkommuner för romer utsedda

Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö blir pilotkommuner för romsk inkludering. I anslutning till detta får Arbetsförmedlingen i uppdrag att sprida information och kunskap bland romer om den service och det stöd som Arbetsförmedlingen erbjuder. Även Skolverket får uppdrag i samband med pilotverksamheten.

Foto på Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg. Foto: Pawel Flato

Ny ledamot till EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Regeringen har den 19 april utsett barnombudsmannen Fredrik Malmberg till ledamot till styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Mandatperioden är fem år med början den 1 juli 2012.

Integration nyckeln i kampen mot barnfattigdom

En av de viktigaste åtgärderna för att möta barnfattigdomen är att förbättra integrationen. Det tar alldeles för lång tid för dem som får asyl i Sverige att komma i arbete. Men för att verkligen bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi, skriver Erik Ullenhag och Maria Larsson i en debattartikel.

Kampen för internetfrihet ny frontlinje

Den 18-19 april arrangerar Utrikesdepartementet, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och Sida en internationell konferens om hur friheten på nätet kan bidra till den globala utvecklingen. Utrikesminister Carl Bildt står som värd när inbjudna aktivister, beslutsfattare och företagsrepresentanter från hela världen förs samman i Stockholm.

Romernas nationaldag

Den 8 april är det romernas nationaldag. Den firas till minne av den första internationella romska konferensen som hölls denna dag år 1971. Integrationsminister Erik Ullenhag, som även har ansvar för de nationella minoriteterna, sänder här en hälsning till Sveriges romer.

Medborgarinitiativ ger medborgare möjlighet att påverka EU direkt

Söndagen den 1 april öppnades en ny dörr för EU:s 500 miljoner medborgare att påverka unionen direkt. När EU:s medborgarinitiativ nu har trätt i kraft kommer EU-medborgare genom namninsamlingar med minst en miljon underskrifter att kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.

Pågående session i MR-kommittén. UN Photo/Rick Bajornas

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avslutar sin session i New York

Imorgon avslutas den 104e sessionen vid FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i New York, som pågått mellan 12 - 30 mars 2012. MR-kommittén är ett av FN:s så kallade konventionsorgan, och har till uppgift att övervaka huruvida länder uppfyller sina åtaganden till FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (ICCPR).

Deltagare från DO, SKL, LO, TCO, Saco och Regeringskansliet samlades under det sjunde samrådsmötet om mänskliga rättigheter. Deltagare från DO, Arbetsgivarverket, SKL, LO, TCO, Saco och Regeringskansliet samlades under det sjunde samrådsmötet om mänskliga rättigheter. Foto: Regeringskansliet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet uppmärksammas

Den 28 mars hölls det sista av sju samrådsmöten om mänskliga rättigheter. Mötet hölls i Regeringskansliets lokaler och samlade deltagare från bland annat arbetsmarknadens parter. Syftet med mötet var att hämta in förslag på frågor som handlar om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Hjälplinje mot sexuellt våld invigd

Nyamko Sabuni inviger PrevenTell Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet

Torsdagen den 22 mars invigde jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, PrevenTell, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. PrevenTell är en hjälptelefon dit personer som är rädda att göra sig själv och andra illa genom att de riskerar att utöva sexuellt våld ska kunna vända sig för att få hjälp och behandling i tid.