Från och med
 -
Till och med
Visar 1-20 av de 541 senaste notiserna
Stefan Attefall med Ulrika Svalfors och Anders Bäckström Samfundsminister Stefan Attefall tog i maj initiativ till den sammanställning av forskningsresultat som teol.dr. Ulrika Svalfors och prof. Anders Bäckström nu genomför. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

- Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar - 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering - har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Tobias Billström deltar i Regnbågsparaden i Malmö

Lördagen den 9 augusti besöker migrationsminister Tobias Billström Malmö. Där kommer han att delta i Malmös årliga Regnbågsparad, Malmö Pride, som går genom hela staden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Skärpt straffrättsligt skydd för transpersoner

Regeringen tillsätter en utredning som ska överväga starkare straffrättsligt skydd för transpersoner bland annat genom att titta på om transpersoner bör omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp.

Regeringen ger också chefsrådman Erica Hemtke i uppdrag att ta ställning till om det är möjligt att ta bort termen ras, använd om människor, i olika lagar och eventuellt ersätta med annat uttryck.

Ballonger i regnbågens alla färger hänger i förgrunden. I bakgrunden syns tält på Pridefestivalens område. Stockholm Pride på Östermalms IP sommaren 2013. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringskansliet på Pride

För tionde året i rad medverkar Regeringskansliet som utställare under Stockholm Pride. Huvudsyftet med Regeringskansliets medverkan är att informera om arbetet med att utifrån regeringens hbt-strategi motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Sju statsråd kommer att delta under veckan.

Regeringen tillsätter EU-demokratiutredning

Det svenska EU-medlemskapet påverkar större delen av samhället idag. Trots detta har olika organisationer och aktörer i Sverige inte lika mycket insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU som i frågor som beslutas nationellt, regionalt eller lokalt i Sverige. Med anledning av detta tillsätter regeringen en utredning om delaktighet i EU. Utredare blir Maria Strömvik. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2016.

Regeringen tillsätter största demokratiutredningen på över 10 år

Regeringen tillsätter i dag en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredningens uppdrag är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredare blir Olle Wästberg. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Mona Sahlin utses till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism. Det är första gången en nationell samordnare tillsätts på det här området i Sverige.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Våld i nära relationer ska behandlas som en central folkhälsofråga

I dag redovisade Carin Götblad sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer för justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm. I uppdraget har bland annat ingått att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kartläggning av straffvärdet för hot och våld mot politiker

Vid en webbutsänd pressträff överlämnade Torsten Angervåg, chefsåklagare i Norrköping, en kartläggning av hur domstolarna har dömt i mål som rör hot och våld mot politiker till demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson inleder EU-konferens mot högerextremism

Den 25-26 juni står Sverige värd för en avslutande konferens för ett EU-projekt mot högerextremism. Syftet med konferensen är att skapa möjlighet för praktiker, akademiker och beslutsfattare från olika EU-länder samt Norge att dela erfarenheter, sprida kunskap och nätverka inom arbetet mot högerextremism.

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering konstaterar i dag, vid en pressträff på Arbetsmarknadsdepartementet, att det fortfarande finns ett behov av att komplettera diskrimineringsförbuden med ett förebyggande och främjande arbete.

Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen föreslås utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Nya regler föreslås som på flera sätt skiljer sig från nu gällande regler.

Foto på Maria Arnholm Foto: Lina Nilsson/Regeringskansliet

Maria Arnholm invigningstalade på Nordiskt forum

Inför en närmast fullsatt Malmö Arena invigningstalade jämställdhetsminister Maria Arnholm vid Nordiskt Forums öppningsceremoni. I sitt tal tog Maria Arnholm upp vågen av feminism som just nu sköljer över Sverige

Jämställdhetsminister Maria Arnholm medverkar vid Nordiskt Forum

Jämställdhetsminister Maria Arnholm besöker torsdagen den 12 juni samt lördagen och söndagen 14-15 juni Nordiskt Forum i Malmö.

Erik Ullenhag talar inför de inbjudna gästerna

Rundabordsamtal om islamofobi

Tisdagen den 10 juni bjöd integrationsminister Erik Ullenhag in till ett rundabordsamtal om islamafobi för att uppmärksamma att muslimer i Sverige och Europa utsätts för hat, hot, diskriminering och fördomar.

Maria Larsson med Barnombudsmannens logga. -I samtal med barn och ungdomar som förlorat tron på vuxenvärlden ska man på ett avslappnat sätt lyssna mellan raderna, vara ärlig i den respons man ger och inte lova något man inte kan hålla, sa Maria Larsson. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Våga fråga och lyssna på barnen

-Att lyssna till barn är en utmaning som berör alla. Tror man att vi är klara med att garantera barns rättigheter så räcker det med att lyssna till barn eller läsa Barnrättskommitténs rekommendationer. Vi måste som kommunala representanter eller myndighetsföreträdare våga fråga barn. Om barn tror att det har betydelse vad de säger, så kommer de att berätta, sa barnminister Maria Larsson den 10 juni när hon vid Barnombudsmannens (BO) nationella konferens Vägen framåt presenterade vad regeringen uträttat inom barnpolitiken.

Nyhetsbrev om jämställdhet - juni 2014

Ur innehållet: utredare ser över utvecklingen av jämställdhet, jämställdhet - Hela regeringens ansvar, FN:s kvinnokommissions möte i mars, Sämre arbetsmiljö för kvinnor i hemtjänsten än för män på tekniskt kontor.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dialog på högsta nivå mot barnaga

Få i gång en kontiunerlig dialog på högsta politiska nivå om hur länder framgångsrikt kan lagstifta mot barnaga, och metoder för att arbeta förebyggande. Det var syftet med konferensen Childhood free from corporal punishment (Barndom fri från aga). Österrike har tagit på sig att arrangera en liknande konferens 2016.

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik

Nu finns det en broschyr som beskriver demokratipolitiken i Sverige och några av de viktigaste demokratifrågor som regeringen ser framför sig. Trycksaken baseras på skrivelsen "En politik för en levande demokrati" och kan användas för att inspirera och stimulera till diskussion om demokratins framtid i Sverige och Europa.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Insatser för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet

I årets EU-val, den 25 maj, vill regeringen höja det historiskt sett låga valdeltagandet. Landsorganisationen för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och KFUM JKS BIK i Bredäng är några av de organisationer som fått i uppdrag att få framförallt fler unga och utrikesfödda att rösta.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Demokratiministern tog emot kartläggning om hot och våld mot förtroendevalda

På uppdrag av demokratiminister Birgitta Ohlsson har Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram en kartläggning av hot och våld mot förtroendevalda.

I undersökningen, som genomfördes 2012, uppger en av fem förtroendevalda att de har utsatts för brott eller en liknande incident i samband med sitt politiska uppdrag. Nästan sex av tio riksdagsledamöter har varit utsatta, liksom var fjärde i landstingsfullmäktige och var femte i kommunfullmäktige.

I undersökningen svarade nära 14 000 ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar (kommuner, landsting och regioner) på en i huvudsak webbaserad enkät. Kvinnliga, jämfört med manliga, förtroendevalda är i högre utsträckning utsatta för hot och våld.