Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 677 senaste notiserna

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till en ny strafflindringsgrund som tar sikte på medverkan till utredning av egen brottslighet. Förslaget innebär att en gärningsman som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av det egna brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut.

En översyn av våldtäktsbrottet

Regeringen tillsätter en utredning med en parlamentarisk referensgrupp som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. I utredarens uppdrag ingår att ge förslag på en helt ny reglering som innebär att det ställs högre krav på gärningsmannen i en sexuell situation.

Regeringen utreder hot och ordningsstörningar i domstolar

Brottsoffer och vittnen ska kunna ge sina berättelser utan att känna sig hotade av andra som besöker domstolen.
- Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask.

Beatrice Ask besöker Kalmar tingsrätt

Tisdagen den 26 augusti besöker Beatrice Ask Kalmar tingsrätt för att få information om tingsrättens vittnesstödsverksamhet och vad som kan göras för att stödja vittnen.

Regeringen presenterar paket med nya åtgärder för att skydda våldsutsatta kvinnor

I dag presenterar regeringen ytterligare åtgärder som ska underlätta för våldsutsatta personer, framför allt för utsatta kvinnor. Det handlar om att de som utsatts för våld i hemmet ska få hjälp av polisen att hämta sina personliga saker, sekretess för brottsoffer i sexualbrottsmål samt att det ska bli lättare att få nya identitetsuppgifter.

Beatrice Ask besöker Växjö

Måndagen den 25 augusti besöker Beatrice Ask kvinnojouren Blenda i Växjö.

Justitieministern besöker Karlskrona

Måndagen den 25 augusti besöker Beatrice Ask Blekinge tekniska högskola för att få information om deras samarbete med polisen mot bostadsinbrott.

Beatrice Ask besökte Ullared och Åklagarkammaren i Södra Skåne

Under vecka 34 besökte Beatrice Ask bland annat Ullared, Åklagarkammaren i Södra Skåne och företrädare för polis och kommun i Broby, Östra Göinge.

Enklare att säga upp hyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet

Dagens regler gör det svårt att bli av med lokalhyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Regeringen avser att tillsätta en utredning under hösten 2014 som ska kunna ge förslag på regelförändringar.

Beatrice Ask besöker polisen i Broby

Onsdagen den 20 augusti besöker Beatrice Ask polisen i Broby. Där kommer hon att få information om polisens och kommunens samarbete mot grov organiserad brottslighet i östra Göinge.