Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 654 senaste notiserna

Skärpta straff för de grövsta narkotikabrotten

Regeringen är överens om att driva en restriktiv narkotikapolitik i Sverige. För att markera allvaret och de problem som narkotikan orsakar vill regeringen skärpa straffen för de allra grövsta brotten. Under nästa mandatperiod vill regeringen därför införa ett synnerligen grovt narkotikabrott.

Krafttag krävs mot id-kapning

Identitetsstölder uppmärksammas allt mer som ett samhällsproblem. Regeringen vill införa en ny straffbestämmelse mot sådan brottslighet. Nu krävs att kreditupplysningsbranschen tar sitt gemensamma ansvar för att hjälpa drabbade att skydda sig. Det skriver justitieminister Beatrice Ask med flera i en debattartikel.

Regeringen vill kriminalisera identitetsstöld

Identitetskapningar är ett stort samhällsproblem. Det finns många exempel på människor som råkat illa ut efter att ha fått sin identitet kapad. Regeringen vill nu ta krafttag mot de aktörer som ligger bakom genom att införa ett helt nytt brott i brottsbalken och kriminalisera identitetsstöld i sig.

Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass

Regeringen avser remittera förslag till ändringar i passlagen som innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa inom EU utan pass.

En flexibel och effektiv kriminalvård

Regeringen har gett en särskild utredare, Anne-Marie Qvarfort, i uppdrag att kartlägga och analysera Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. I uppdraget ingår också att bedöma om Kriminalvårdens resurser används på ett kostnadseffektivt sätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Carin Götblad redovisar sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer

I uppdraget har bland annat ingått att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

Beatrice Ask och Petra Lundh

Utredare föreslår uppdelning av straffskalorna för grova narkotikabrott

I sitt betänkande Synnerligen grova narkotikabrott, SOU 2014:43, föreslår lagmannen Petra Lundh bland annat att straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska delas upp i ett grovt brott och ett synnerligen grovt brott. Syftet med förslaget om en uppdelad straffskala är att göra lagstiftningen tydligare och att skapa förutsättningar för domstolarna att döma ut det straff som en viss gärning är värd.

Kommitté ska analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering. Syftet med översynen är att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i partifinansiering

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

En möjlighet till nystart för seriösa företagare

Torsdagen den 19 juni överlämnade lagmannen Ylva Norling Jönsson Nystartsutredningens betänkande till justitieminister Beatrice Ask.

Straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte ses över

En utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. Utredaren ska ta ställning till om straffansvaret för brottet är lämpligt utformat eller om det finns skäl att utvidga eller på annat sätt förändra bestämmelsen.