Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 616 senaste notiserna

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera ombildningen av polisen

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 oktober 2016 respektive den 1 oktober 2017 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet

Beatrice Ask träffade polisen i Örebro

Tisdagen den 15 april besökte Beatrice Ask polisen i Örebro för att få information om deras projekt kring trygghetshundar och deras arbete mot gängrelaterad brottslighet.

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med lagförslag som syftar till att åstadkomma en tydlig och väl avvägd reglering när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel mot allvarlig och samhällsfarlig brottslighet.

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Förslag till skärpningar i vapenlagstiftningen

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i vapenlagstiftningen. Förslagen om höjda straff för vapenbrott är ett led i regeringens arbete mot den ökade beväpningen och användningen av vapen inom kriminella kretsar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Straffskalorna för allvarliga våldsbrott

Onsdagen den 2 april överlämnar Anders Perklev betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott till justitieminister Beatrice Ask

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Årlig redovisning av mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet

Tisdagen den 1 april redovisade rikspolischef Bengt Svenson, Per Wadhed, chef för kriminalpolisenheten på rikskriminalpolisen och Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson den årliga sammanställningen av resultatet av GOB-satsningen för justitieminister Beatrice Ask.

Missbruk av svenska pass ska utredas

En utredare har fått i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. Utredaren ska analysera omfattningen av och orsakerna till missbruket och föreslå effektiva åtgärder för att komma tillrätta med problematiken.

Beatrice Ask besöker Sölvesborg

Måndagen den 31 mars besöker justitieminister Beatrice Ask Sölvesborg. Där deltar hon i rundabordssamtal med företagare som har utsatts för brott. På eftermiddagen träffar justitieministern polisen i Sölvesborg.

Regeringen vill stärka Kriminalvårdens samarbete med ideella organisationer

Enligt regeringen finns det skäl att överväga en höjning av statsbidraget till frivilligorganisationer som arbetar återfallsförebyggande. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer.