Från och med
 -
Till och med
Visar 401-410 av de 686 senaste notiserna

Beatrice Ask besöker Lund och Helsingborg

Onsdagen den 18 april besöker justitieminister Beatrice Ask Lund och Helsingborg.

På förmiddagen besöker justitieministern Polisen för att få information om hur man arbetar med den sociala insatsgruppen.

Under eftermiddagen inviger justitieministern Unga Kris. Därefter besöker hon även åklagarkammaren i Helsingborg för att få information om hur man arbetar med bluffakturor.

Utredningen Skuldsanering för evighetsgäldenärer

Regeringen har i dag gett lagmannen Ralf G Larsson i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.

Brå följer upp regeringens satsning på Polisen

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Förslag för att motverka idrottsrelaterat våld

Kostnader för polisbevakning ska under vissa förutsättningar likställas mellan så kallade IdrottsAB och ideella föreningar och möjligheter bör införas för att upprätta ett nationellt register för personer med tillträdesförbud eller arrangörsavstängning. Det är några av förslagen i delbetänkandet SOU 2012:23 "Mindre våld för pengarna" som i dag överlämnades till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Vikariat som säkerhetspolischef

Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.

Utredningen om snabbare betalningar har överlämnat betänkande

Onsdagen den 4 april överlämnade utredaren Mikael Forsgren betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11) till justitieminister Beatrice Ask. Mikael Forsgren presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till att leverantörer av varor och tjänster ska få betalt snabbare. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv och tar sikte på att förkorta de avtalade betalningstiderna vid kommersiella transaktioner och till att skärpa sanktionerna vid betalningsförseningar.

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i rättegångsbalken som ger åklagarna möjlighet att ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna enbart i elektronisk form.

Polisorganisationskommittén föreslår en sammanhållen polismyndighet

Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Nils Öberg presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad. Kommittén föreslår bland annat att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet - Polismyndigheten.

Justitieministern besöker Borlänge

I morgon, onsdagen den 28 mars, besöker justitieminister Beatrice Ask Borlänge.

Brå ska kartlägga brottslighet och trygghet i de tre storstäderna

Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottsligheten och tryggheten i de tre storstäderna. Kunskapen ska användas som underlag för att bedöma situationen och behovet av insatser. Brå ska redovisa uppdraget senast den 22 maj 2012.