Från och med
 -
Till och med
Visar 371-380 av de 654 senaste notiserna

Brå följer upp regeringens satsning på Polisen

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Förslag för att motverka idrottsrelaterat våld

Kostnader för polisbevakning ska under vissa förutsättningar likställas mellan så kallade IdrottsAB och ideella föreningar och möjligheter bör införas för att upprätta ett nationellt register för personer med tillträdesförbud eller arrangörsavstängning. Det är några av förslagen i delbetänkandet SOU 2012:23 "Mindre våld för pengarna" som i dag överlämnades till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Vikariat som säkerhetspolischef

Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.

Utredningen om snabbare betalningar har överlämnat betänkande

Onsdagen den 4 april överlämnade utredaren Mikael Forsgren betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11) till justitieminister Beatrice Ask. Mikael Forsgren presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till att leverantörer av varor och tjänster ska få betalt snabbare. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv och tar sikte på att förkorta de avtalade betalningstiderna vid kommersiella transaktioner och till att skärpa sanktionerna vid betalningsförseningar.

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i rättegångsbalken som ger åklagarna möjlighet att ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna enbart i elektronisk form.

Polisorganisationskommittén föreslår en sammanhållen polismyndighet

Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Nils Öberg presenterade betänkandet på en pressträff i Rosenbad. Kommittén föreslår bland annat att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet - Polismyndigheten.

Justitieministern besöker Borlänge

I morgon, onsdagen den 28 mars, besöker justitieminister Beatrice Ask Borlänge.

Brå ska kartlägga brottslighet och trygghet i de tre storstäderna

Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottsligheten och tryggheten i de tre storstäderna. Kunskapen ska användas som underlag för att bedöma situationen och behovet av insatser. Brå ska redovisa uppdraget senast den 22 maj 2012.

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiv Skärpningar i vapenlagstiftningen. En särskild utredare ska ges i uppdrag att bland annat föreslå hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn ska få genomslag.

Justitieministern besöker Malmö

Onsdagen den 21 mars deltar justitieminister Beatrice Ask i ett möte med kommunstyrelsen i Malmö. Förutom justitieministern medverkar även Köpenhamns polisdirektör Johan Reimann, rikspolischefen Bengt Svenson, Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu, generaltulldirektören Therese Mattsson, landshövdingen Göran Tunhammar och Malmös oppositionskommunalråd Anja Sonesson.