Från och med
 -
Till och med
Visar 361-370 av de 651 senaste notiserna

En fjärde migrationsdomstol

Regeringen har idag beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas. Den nya domstolen ska placeras vid Förvaltningsrätten i Luleå.

En ny brottsskadelag

Brottsskadelagsutredningen har i dag överlämnat betänkandet En ny brottsskadelag (SOU 2012:26) till justitieminister Beatrice Ask.

Beatrice Ask och Tobias Billström till ministerråd

På ministerrådsmötet för migrations- respektive justitieministrarna i Luxemburg den 26 april diskuterades bland annat Schengensamarbetet samt flygpassageraruppgifter (PNR) för brottsbekämpande ändamål.

Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Det är huvuddragen i satsningen som justitieminister Beatrice Ask, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med Carin Götblad presenterade i dag.

Utnämning av två justitieråd i Högsta domstolen

Regeringen har i dag utnämnt rättschefen Dag Mattsson och advokaten Lars Edlund till justitieråd i Högsta domstolen.

Beatrice Ask besöker Lund och Helsingborg

Onsdagen den 18 april besöker justitieminister Beatrice Ask Lund och Helsingborg.

På förmiddagen besöker justitieministern Polisen för att få information om hur man arbetar med den sociala insatsgruppen.

Under eftermiddagen inviger justitieministern Unga Kris. Därefter besöker hon även åklagarkammaren i Helsingborg för att få information om hur man arbetar med bluffakturor.

Utredningen Skuldsanering för evighetsgäldenärer

Regeringen har i dag gett lagmannen Ralf G Larsson i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.

Brå följer upp regeringens satsning på Polisen

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Förslag för att motverka idrottsrelaterat våld

Kostnader för polisbevakning ska under vissa förutsättningar likställas mellan så kallade IdrottsAB och ideella föreningar och möjligheter bör införas för att upprätta ett nationellt register för personer med tillträdesförbud eller arrangörsavstängning. Det är några av förslagen i delbetänkandet SOU 2012:23 "Mindre våld för pengarna" som i dag överlämnades till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Vikariat som säkerhetspolischef

Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.