Från och med
 -
Till och med
Visar 191-200 av de 560 senaste notiserna

Nytt världsledande forskningsinstitut

Sweden Science for Life Laboratory blir ett nytt nationellt forskningsinstitut 2013. Det är ett center för bland annat biomedicinsk forskning där man exempelvis kartlägger sjukdomsorsaker samt bidrar till att finna nya behandlingsmetoder och utveckla nya läkemedel. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Astra Zeneca aviserar idag att de går in med betydande ekonomiska medel i projektet.

På pressträffen medverkade


Jan Björklund (utbildningsminister), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Anders Ekblom (VD AstraZeneca Sverige AB) och Harriet Wallberg Henriksson (rektor Karolinska institutet).

Nya myndigheter på utbildningsområdet

Regeringen föreslår idag att myndigheterna på högskoleområdet ska få ny struktur. De berörda myndigheterna är Högskoleverket, Verket för Högskoleservice och Internationella Programkontoret. Regeringen föreslår att dessa tre myndigheter i framtiden blir två.

Jan Björklund talar på Nordiska Skolledarkongressen

Onsdag 28 mars inledningstalar utbildningsminister Jan Björklund på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg.

Jan Björklund och Danmarks forskningsminister besöker ESS och MAX IV i Lund

Tisdagen den 27 mars besöker utbildningsminister Jan Björklund European Spallation Source (ESS) och MAX IV i Lund tillsammans med sin danske kollega forskningsminister Morten Østergaard.

Utbildningsminister Jan Björklund besöker Washington DC och New York

Den 13-16 mars besöker utbildningsminister Jan Björklund Washington DC och New York. Syftet med resan är att representera Sverige på en internationell konferens om läraryrket och att informera sig om USA:s forskningspolitik.

Sigbrit Franke blir ALF-förhandlare

Tidigare universitetskanslern professor Sigbrit Franke ska företräda staten i förhandlingarna om ett nytt avtal mellan staten och landstingen om läkarutbildning och forskning i sjukvården.

Gunilla Herdenberg ny riksbibliotekarie

Regeringen har idag anställt Gunilla Herdenberg som ny riksbibliotekarie och chef för Kungl. biblioteket. Gunilla Herdenberg anställs från och med 1 mars 2012 till och med den 28 februari 2018.

Nya beslut om medicinsk forskning

Regeringen aviserar tre åtgärder för att förbättra förutsättningarna för registerbaserad forskning, nya regler för forskningsregister såsom Life Gene, nya regler för att underlätta för sambearbetning samt ny organisation för sambearbetning.
- Cancer, diabetes och hjärtsjukdomar orsakar mycket lidande. Forskningen med register kan hjälpa oss att komma närmare att lösa dessa sjukdomars gåtor. Självklart ska vi underlätta för den forskningen, inte göra den omöjlig, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Nyamko Sabuni deltog vid utmärkelsen Svensk kvalitet 2011

Condorens förskolor i Nacka har vunnit utmärkelsen Svensk kvalitet 2011. Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni var med i Nacka stadshus när kung Carl XVI Gustaf överlämnade priset till förskolechefen Tuula Aula.

Kjell Asplund ska utreda kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården

Inför förhandlingarna om ett nytt så kallat ALF-avtal mellan staten och landstingen kommer Utbildningsdepartementet att ta fram ett underlag för hur universitetssjukvården ska kvalitetsutvärderas. Syftet är att universitetssjukvård ska skilja sig från annan sjukvård, genom till exempel forskning och användning av innovativa lösningar. Ansvarig för uppdraget att ta fram underlag blir Kjell Asplund. Han är professor i medicin och var 2004-2008 generaldirektör för Socialstyrelsen.