Från och med
 -
Till och med
Visar 191-200 av de 555 senaste notiserna

Sigbrit Franke blir ALF-förhandlare

Tidigare universitetskanslern professor Sigbrit Franke ska företräda staten i förhandlingarna om ett nytt avtal mellan staten och landstingen om läkarutbildning och forskning i sjukvården.

Gunilla Herdenberg ny riksbibliotekarie

Regeringen har idag anställt Gunilla Herdenberg som ny riksbibliotekarie och chef för Kungl. biblioteket. Gunilla Herdenberg anställs från och med 1 mars 2012 till och med den 28 februari 2018.

Nya beslut om medicinsk forskning

Regeringen aviserar tre åtgärder för att förbättra förutsättningarna för registerbaserad forskning, nya regler för forskningsregister såsom Life Gene, nya regler för att underlätta för sambearbetning samt ny organisation för sambearbetning.
- Cancer, diabetes och hjärtsjukdomar orsakar mycket lidande. Forskningen med register kan hjälpa oss att komma närmare att lösa dessa sjukdomars gåtor. Självklart ska vi underlätta för den forskningen, inte göra den omöjlig, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Nyamko Sabuni deltog vid utmärkelsen Svensk kvalitet 2011

Condorens förskolor i Nacka har vunnit utmärkelsen Svensk kvalitet 2011. Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni var med i Nacka stadshus när kung Carl XVI Gustaf överlämnade priset till förskolechefen Tuula Aula.

Kjell Asplund ska utreda kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården

Inför förhandlingarna om ett nytt så kallat ALF-avtal mellan staten och landstingen kommer Utbildningsdepartementet att ta fram ett underlag för hur universitetssjukvården ska kvalitetsutvärderas. Syftet är att universitetssjukvård ska skilja sig från annan sjukvård, genom till exempel forskning och användning av innovativa lösningar. Ansvarig för uppdraget att ta fram underlag blir Kjell Asplund. Han är professor i medicin och var 2004-2008 generaldirektör för Socialstyrelsen.

Utbildningsministrar förespråkar lärlingsutbildning

Utbildningspolitikens möjlighet att minska ungdomsarbetslöshet stod på agendan när rådet för utbildning möttes i Bryssel den 10 februari. Det rådde stor enighet bland medlemsländerna kring vikten av lärlingsutbildningar och arbetsplatsförlagt lärande för att hjälpa ungdomar att lättare ta steget ut i arbetslivet.

Införandet av krav på lärarlegitimation i skolan senareläggs

Skolverket har hemställt om att tidpunkten för införandet av krav på lärarlegitimation i skolan senareläggs. Anledningen är bland annat att det varit svårare än beräknat att utröna vilken behörighet de enskilda lärarna har. Därför anser Skolverket sig inte hinna med att utfärda legitimationer i den takt som de har räknat med. Med anledning av Skolverkets hemställan avser regeringen föreslå riksdagen att tidpunkten för ikraftträdandet senareläggs.

Utbildningsminister Jan Björklund besöker Israel och Palestina

Den 12 till 16 februari besöker utbildningsminister Jan Björklund Israel och Palestina. Syftet med resan är dels att stärka Sveriges forskningsrelationer med Israel dels att informera sig om läget i den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Utredning föreslår hur högskolornas föreskrifter ska kungöras

Högskolorna ska få ett antal bemyndiganden att meddela föreskrifter, främst i högskoleförordningen, och att varje högskola ska ha en egen författningssamling där högskolans föreskrifter kungörs. Det är några av förslagen från Utredningen om högskolors föreskrifter som i dag har överlämnat sitt betänkande Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5).

Jan Björklund kommenterar AstraZenecas besked

I dag kommenterar utbildningsminister Jan Björklund AstraZenecas besked om neddragningar vid en webbutsänd pressträff.