Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringens deltagande vid FN:s kvinnokommission i New York

FN:s kvinnokommission inleder på måndag den 27 februari sitt årliga, två veckor långa möte i New York, det 56:e i ordningen. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Huvudtema för årets möte är situationen för kvinnor på landsbygden och deras roll i att bekämpa fattigdom och hunger.

Sveriges delegation leds av statssekreterare Amelie von Zweigbergk och består av tjänstemän från Regeringskansliet, SIDA, representanter från Sveriges Kvinnolobby, LRF och Kooperation utan gränser, samt riksdagsledamöter. von Zweigbergk kommer att hålla Sveriges anförande i generaldebatten, då hon bl.a. kommer att lyfta frågan om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.


Tillsammans med SIDA står Sveriges delegation också värd för ett seminarium på temat "Smart Economics and Rural Women's Potential".


För mer information besök gärna kvinnokommissionens webbplats.


Kontakt

Anna Prucha
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
work 08-405 10 00