CV - Anders Borg

Finansminister

Partitillhörighet: Moderata Samlingspartiet

Personligt

Född 1968, gift med Sanna, tre barn, bosatt i Katrineholm.

Utbildning

1988-1991
Akademisk utbildning vid Uppsala universitet i statskunskap, ekonomisk historia och filosofi.

1995-2000
Akademisk utbildning vid Stockholms universitet i nationalekonomi. Deltog i forskarutbildning i nationalekonomi vid Stockholms universitet fram till 2000.

Gymnasiestudier vid De Geerskolan och Komvux i Norrköping.

Befattningar

2006-
Finansminister

2002-2006
Chefekonom och kanslichef för moderaterna

2001-2002
Rådgivare i penningpolitiska frågor till direktionen vid Sveriges Riksbank

1999-2001
Chef för avdelningen för ekonomisk analys vid Skandinaviska Enskilda Banken

1998-1999
Chefekonom vid ABN Amro Bank i Stockholm. Ansvarig för analys av finans- och penningpolitik i Sverige.

1995-1998
Ansvarig för ekonomisk-politisk analys vid Transferator Alfred Berg

1993-1994
Politiskt sakkunnig för Carl Bildt vid Statsrådsberedningen

1991-1993
Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen med samordningsansvar för social-, civil-, kultur- och utbildningsdepartementet i samordningskansliet

1990-1991
Ledarskribent vid Svenska Dagbladet

Andra uppdrag

2005
Ledamot i styrelsen för Arbetsmarknadsverket

1992-1996
Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

1989
Ordförande i föreningen Heimdal

1989
Ordförande i studentkåren vid Uppsala universitet