Statssekreterare Joakim Stymne

Joakim Stymne är statssekreterare åt kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Ansvarsområden

Statssekreterare Joakim Stymne Statssekreterare Joakim Stymne
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott

Biografi

Född 1959

Utbildning

1988
Master vid ekonomiska institutionen, Graduate School of Arts and Sciences,Harvard University

1985
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Befattningar och uppdrag

2011-
Statssekreterare, Kulturdepartementet

2006-2011
Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet

2004-2006
Chefsekonom och chefsstrateg, Kaupthing Bank Sverige

1995-2003
Chefsekonom och chefsstrateg, Alfred Berg

1992-1994
Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen

1991-1992
Rådgivare i ekonomiska reformer, Jeffrey D. Sachs and Associates, Warszawa, Polen

1991
Huvudsekreterare, Kreditbiståndsutredningen, Utrikesdepartementet

Övrigt

2006-2011
Guvernör, Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, IFAD

2004-2006
Kolumnist, Svenska Dagbladet

2004
Verkställande ledamot, Stiftelsen Fritt Näringsliv

2003
Redaktör, Tidskriften Initierat

Konsult/sommarpraktikant, Internationella valutafonden och Världsbanken, Washington DC, USA

Forskningsassistent, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, USA

Lärarassistent, Harvard University

Forskningsassistent, Sida och Geografiska institutionen, Handelshögskolan, Stockholm, Sverige och Lusaka, Zambia

Statssekreterare

Chefstjänsteman och politiskt anställd i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Ansvarar för planering och samordning.