Kalendarium - Lena Adelsohn Liljeroth

Per dag Veckovis

Onsdag 23 april 2014

Inrikes resa

Talar hos Liberala ekonomklubben

Träffar elever och lärare på Österåkers gymnasium

Träffar rektor och lärare från Rodengymnasiet och representanter för

Deltar i NET Mundial Conference i Sao Paulo, Brasilien

Inrikes resa

Inrikes resa, Södermanlands län

Inrikes resa

Kvällsmöte i Stockholm

Deltar vid NICE-Fashion Summit

Deltar vid internationell parlamentarikerkonferens, Stockholm

Besöker Karlskrona

Närvarar vid Dramatens årsstämma, Stockholm

Besök i Östergötland

Besök i Sigtuna

Deltar vid Folkbildningsrådets Representantskapets vårsammanträde, Stockholm

Besöker Dalarna

Besöker Malmö och Ystad

Medverkar i seminarium på Handelshögskolan på temat "Building Global Business"

Idag
Uppdatera Rensa