Kalendarium - Lena Adelsohn Liljeroth

Per dag Veckovis

Torsdag 24 april 2014

Energiföreläsning på Globala gymnasiet, Stockholm

Deltar i NET Mundial Conference i Sao Paulo, Brasilien

Deltar i seminariet "Hur löser vi trafikträngseln i Stockholm?"

Inledningstalar vid OECD:s LEED-konferens Forum on Partnerships and Local Development, Stockholm

Talar på seminarium om regeringens HBT-strategi, Stockholm

Deltar vid seminarium i Stockholm

Anförandevid exportseminarium anordnat av Svensk exportkredit

Deltar i Östliga partnerskapets toppmöte, Prag

Inrikes resa, Karlstad

Talar vid Alma Folkhögskola Liljeholmens årsstämma, Stockholm

Miljömålsforum - Myndigheternas dialog med miljöministern

Besök på Berättarministeriets skrivarverkstad, Stockholm

Medverkar på Systembolaget årsstämma, Stockholm

Talar på konferensen EuroAdopt, Stockholm

Seminarium om trossamfund, Danderyd

Idag
Uppdatera Rensa