Kalendarium - Lena Adelsohn Liljeroth

Per dag Veckovis

Tisdag 30 september 2014

Närvarar vid riksmötets öppnande, riksdagen

Deltar vid riksmötets öppnande, riksdagen

Deltar vid riksmötets öppnande, riksdagen

Idag
Uppdatera Rensa