Frågor och svar om samer

Vad är ett urfolk?

Ett urfolk ska ha en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande.

Upp

Varför är samerna ett urfolk?

Hur den samiska befolkningen och dess kultur uppstått i Sverige är inte helt klarlagt, men forskning tyder på att den samiska kulturen uppstod för cirka 2000 år sedan genom en sammansmältning av flera redan då existerande fångst- och jordbrukarkulturer på Nordkalotten. Samerna har sedan fortsatt att leva och verka inom detta område som i dag är delar av Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Samerna uppfyller därmed kriterierna för ett urfolk. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. Samerna är också en minoritet i Sverige för vilka särskilda regler gäller beträffande språk och kultur.

Upp