Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 883 senaste notiserna

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Seminarium: Regeringens hbt-strategi

Torsdag eftermiddag, med start kl. 13.00, direktsänds seminariet om regeringens hbt-strategi. I januari i år presenterade regeringen Sveriges första strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under seminariet beskrivs innehållet i strategin, varför den behövs och vilka erfarenheter andra myndigheter och organisationer har av att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter.

Satsning på kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

- Skolans roll i arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans kan inte nog understrykas. Lärare måste kunna bemöta rasismen och intoleransen i klassrummen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

65 miljarder för stärkt konkurrenskraft

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

- Vi ska ha en smart, hållbar och inkluderande arbetsmarknad där jobben fortsätter växa fram och komma fler till del, säger Elisabeth Svantesson.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

IDAHO Forum 2014 - internationellt högnivåmöte om homofobi och transfobi

IDAHO Forum 2014 anordnas i maj på Malta för att högtidlighålla den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Sverige och Malta är tillsammans värdar för konferensen där internationella aktörer, som på olika sätt har ansvar eller arbetar för hbt-personers rättigheter, samlas. Integrationsminister Erik Ullenhag och Helena Dalli, Maltas minister för social dialog, konsumentfrågor och medborgerliga rättigheter, deltog den 7 april i ett förmöte i Stockholm.

Svantesson och Ullenhag presenterade vårändringsbudgeten i Skåne

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson presenterade satsningar ur 2014 års ekonomiska vårproposition på Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet. Representanter från Region Skåne, som är en av de arbetsgivare som har anställt flest ungdomar på YA-jobb, medverkade.

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade satsningar ur 2014 års ekonomiska vårproposition på Nowaste/Everfresh i Helsingborg. Ullenhag har tidigare aviserat integrationssatsningar på sammanlagt 100 miljoner kronor i budgeten.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministerns hälsning på internationella romadagen

Idag den 8 april är det den internationella romadagen. Det uppmärksammas av Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik:

- Det är en dag när vi ska minnas vad romerna betytt för Sverige och för Europa, när det gäller kultur och när det gäller att bygga vårt land. Vi har ett ansvar att se till att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras och där vi öppnar upp för en arbetsmarknad, en skola och ett samhälle även för romer.

Stärkt krisberedskap mot främlingsfientlighet och rasism

Under våren 2014 kommer regeringen lägga en skrivelse om mänskliga rättigheter till riksdagen. Skrivelsen kommer ha särskilt fokus på åtgärder mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

- Vi ska aldrig acceptera främlingsfientlighet och rasism och samhället ska reagera starkt och snabbt mot denna typ av hat, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Chatta om yrkesintroduktion med Arbetsförmedlingen

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Idag, den 7 april klockan 15.30 anordnar Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund ska kartläggas

Regeringen har gett Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Uppdraget omfattar handlingar mot såväl medlemmar i samfunden som mot samfundens lokaler.

- Regeringens budskap är tydligt. Vi står upp mot alla former av rasism och intolerans och vi tänker aldrig låta främlingsfientliga krafter sätta agendan i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Brobyggare utbildas för anställning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildning för att utbilda brobyggare, det vill säga, personer med romsk språk- och kulturkompetens. Dessa ska senare kunna anställas inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård, främst primärvården. Till att börja med ska 15 personer utbildas.