Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 934 senaste notiserna

Förstärkning av tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk

Regeringen har beslutat att ge Statens Skolverk i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Uppdraget innebär att det uppdrag som regeringen beslutade om i augusti 2013 utökas.

Samlade insatser för mänskliga rättigheter i Sverige.

För att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna krävs ett systematiskt arbete. Regeringen har därför under 2014 beslutat om ett antal insatser som i dag presenteras i en ny skrift.

Ytterligare satsningar för att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringskansliet beviljar RFSL ett bidrag på 200 000 kr för att främja lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer med utländsk bakgrund.

- Sverige ska vara världens bästa HBT-land. Alla ska känna en trygghet att älska vem de vill och vara öppna med sin identitet, säger hbt-minister Erik Ullenhag.

Regeringen vill bekämpa främlingsfientlighet och intolerans

Svenska kommittén mot antisemitism får 500 000 kronor för att informera och utbilda om antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi.

Sveriges kristna råd får 300 000 kronor för att genomföra projektet "Vi som inte hatar" i samverkan med Sveriges interreligiösa råd. Syftet med projektet är att visa på hur religioners samverkan och samexistens bidrar till ett gott samhälle med ökad ömsesidig respekt och minskad främlingsfientlighet.

Ytterligare satsningar på kvinnors arbetsmiljö

I dag uppdrar regeringen åt Arbetsmiljöverket att ta fram information och stöd för att förbättra möjligheten att bedöma sociala och organisatoriska risker på arbetsplatsen. Syftet är att den kunskap som byggts upp inom Arbetsmiljöverket ska göras tillgänglig och nyttiggöras ute på svenska arbetsplatser. Uppdraget är en del av regeringens satsning på kvinnors arbetsmiljö.

Elisabeth Svantesson invigde Pensionärspoolens verksamhet i Lund

Foto: Regeringskansliet

I dag invigde arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Pensionärspoolens nya kontor i Lund.

- Det är dubbelt så många mellan 65 och 74 år som jobbar i dag jämfört med 2006. Vi ska fortsätta ta tillvara på den erfarna arbetskraften - det är avgörande för att vi ska nå vårt jobbmål om att 5 miljoner ska arbeta 2020, säger Elisabeth Svantesson.

Bild på ramverk och verktygslåda

Good Relations presenterar ramverk och verktygslåda

Det internationella projektet Good Relations avslutas idag med en konferens för deltagare, från EU:s samtliga medlemsstater, i Helsingfors. Målet är att motverka rasism, främlingsfientlighet, antiziganism, islamofobi, antisemitism och liknande former av intolerans genom att främja goda relationer mellan olika grupper. Inom ramen för projektet presenteras ett ramverk och en "verktygslåda" för den som arbetar praktiskt på lokal nivå.

Ökade resurser till arbetsförmedling

I dag presenterar regeringen nya förslag för att stärka stödet för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat ökat förmedlingsstöd, utvecklade arbetsgivarkontakter samt fler tidiga programinsatser utanför garantierna.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Nu finns ett nytt nummer av Nyhetsbrevet om arbetsmarknadspolitiken tillgängligt.

Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet. I detta nummer kan du bland annat läsa en intervju med Carin Hallerström, Unionens utredare för arbetsmarknadsfrågor. Hon berättar om hur Unionen ser på regeringens beslut om åtgärder för ökade möjligheter till omställning i arbetslivet för personer som har a-kassa.

Cecilia Gärding, Angelina Dimiter-Taikon och Daniel Sachs Foto: Jessica Gow

Raoul Wallenbergs dag: De goda rösterna måste höras

För andra året i rad högtidlighölls Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. Det är en dag för medmänsklighet och alla människors lika värde. När främlingsfientlighet utmanar Sverige, vill man med dagen istället fira medmänsklighet och stå upp mot rasism. Som en del av firandet bjöd integrationsminister Erik Ullenhag in till en eftermiddag hos Arbetsmarknadsdepartementet med samtal och berättelser kring hur vi kan bekämpa hat och intolerans under temat "De goda rösterna måste höras".