Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 927 senaste notiserna

Ökade resurser till arbetsförmedling

I dag presenterar regeringen nya förslag för att stärka stödet för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat ökat förmedlingsstöd, utvecklade arbetsgivarkontakter samt fler tidiga programinsatser utanför garantierna.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Nu finns ett nytt nummer av Nyhetsbrevet om arbetsmarknadspolitiken tillgängligt.

Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet. I detta nummer kan du bland annat läsa en intervju med Carin Hallerström, Unionens utredare för arbetsmarknadsfrågor. Hon berättar om hur Unionen ser på regeringens beslut om åtgärder för ökade möjligheter till omställning i arbetslivet för personer som har a-kassa.

Cecilia Gärding, Angelina Dimiter-Taikon och Daniel Sachs Foto: Jessica Gow

Raoul Wallenbergs dag: De goda rösterna måste höras

För andra året i rad högtidlighölls Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. Det är en dag för medmänsklighet och alla människors lika värde. När främlingsfientlighet utmanar Sverige, vill man med dagen istället fira medmänsklighet och stå upp mot rasism. Som en del av firandet bjöd integrationsminister Erik Ullenhag in till en eftermiddag hos Arbetsmarknadsdepartementet med samtal och berättelser kring hur vi kan bekämpa hat och intolerans under temat "De goda rösterna måste höras".

Läs Arbetsförmedlingens chat om yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Den 27 augusti anordnade Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Läs Arbetsförmedlingens chat om yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Den 27 augusti anordnade Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Omslag till vitboken. En öppen dossier med z och löpnummer. Del av omslag till vitboken: Blomquist Annonsbyrå

Satsning på skolmaterial om övergrepp på romer

I mars presenterade regeringen "Den mörka och okända historien" - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Regeringen har nu gett kommissionen mot antizigansim uppdraget att ta fram skolmaterial som utgår från den.

- Okunskap om romer och om de övergrepp och kränkningar romer har utsatts för bidrar till dagens utanförskap hos den romska gruppen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer


Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig utgångspunkt för att stärka arbetet med romers mänskliga rättigheter.

Nu finns vitboken som DAISY (ljudfil)


Lyssna till ett kort utdrag ur boken, hämtat från kapitlet om romers tillgång till utbildning. Avsnittet heter Romers erfarenheter av skolan och innehåller vittnesmål från flera romska personer. Vitboken i DAISY-format kan beställas genom att kontakta Arbetsmarknadsdepartementets enhet för diskrimineringsfrågor.

Elisabeth Svantesson besökte Timrå

Foto: Regeringskansliet

Tisdagen den 12 augusti besökte arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson bemanningsföretaget Rutinera och deras kund Permobil i Timrå för samtal om fler jobb till unga, tillväxtmöjligheter och framtidsutmaningar.

Integrationsministern förlägger arbetsveckan i Hjällbo

Integrationsminister Erik Ullenhag

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under denna vecka att arbeta från Göteborgsstadsdelen Hjällbo.

- För mig är det viktigt att få ökad kunskap om områden där allt för många människor lever i ett utanförskap, säger Erik Ullenhag.

Under veckan kommer Erik Ullenhag att möta en rad olika aktörer som framförallt är aktiva i de olika utanförskapsområdena. Han kommer bland annat att träffa organisationer och eldsjälar, bostadsbolag, polisen och religiösa företrädare.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal

Idag beslutade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson att ge 500 000 kronor i ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal.

Elisabeth Svantesson i RK-tältet på Pride Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Elisabeth Svantesson deltog på Stockholm Pride

På invigningsdagen av Stockholm Pride 2014 kunde besökarna prata hbt-frågor och diskriminering i arbetslivet med arbetsmarknadsministern.

- Sverige ska ha en inkluderande arbetsmarknad där alla människor respekteras, så att alla människor kan ha ett jobb, stå på egna ben och känna att de behövs.

I Regeringskansliets tält fanns även Diskrimineringsombudsmannen på plats. Under kvällen fick Elisabeth svara på frågor om allt från Europeiska Socialfonden till "Vad är Regeringskansliet?".