Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 921 senaste notiserna

Elisabeth Svantesson besökte Timrå

Foto: Regeringskansliet

Tisdagen den 12 augusti besökte arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson bemanningsföretaget Rutinera och deras kund Permobil i Timrå för samtal om fler jobb till unga, tillväxtmöjligheter och framtidsutmaningar.

Integrationsministern förlägger arbetsveckan i Hjällbo

Integrationsminister Erik Ullenhag

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under denna vecka att arbeta från Göteborgsstadsdelen Hjällbo.

- För mig är det viktigt att få ökad kunskap om områden där allt för många människor lever i ett utanförskap, säger Erik Ullenhag.

Under veckan kommer Erik Ullenhag att möta en rad olika aktörer som framförallt är aktiva i de olika utanförskapsområdena. Han kommer bland annat att träffa organisationer och eldsjälar, bostadsbolag, polisen och religiösa företrädare.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal

Idag beslutade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson att ge 500 000 kronor i ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal.

Elisabeth Svantesson i RK-tältet på Pride Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Elisabeth Svantesson deltog på Stockholm Pride

På invigningsdagen av Stockholm Pride 2014 kunde besökarna prata hbt-frågor och diskriminering i arbetslivet med arbetsmarknadsministern.

- Sverige ska ha en inkluderande arbetsmarknad där alla människor respekteras, så att alla människor kan ha ett jobb, stå på egna ben och känna att de behövs.

I Regeringskansliets tält fanns även Diskrimineringsombudsmannen på plats. Under kvällen fick Elisabeth svara på frågor om allt från Europeiska Socialfonden till "Vad är Regeringskansliet?".

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Skärpt straffrättsligt skydd för transpersoner

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning som ska överväga starkare straffrättsligt skydd för transpersoner bland annat genom att titta på om transpersoner bör omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp.

- Även om utvecklingen för hbt-personers rättigheter går framåt, finns det fortfarande brister i hbt-personers situation. Därför behöver det straffrättsliga skyddet för transpersoner stärkas genom att reglerna om hets mot folkgrupp även omfattar transpersoner, säger HBT-minister Erik Ullenhag.

Regeringen ger också chefsrådman Erica Hemtke i uppdrag att ta ställning till om det är möjligt att ta bort termen ras, använd om människor, i olika lagar och eventuellt ersätta med annat uttryck.

Eskil Wadensjö har precis överlämnat betänkandet till Elisabeth Svantesson. Eskil Wadensjö, särskild utredare, och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Foto: Regeringskansliet.

Sällsynt att personal hyrs in där uppsagd personal har företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare, som tidigare har sagts upp, har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Genom olika genomförda undersökningar konstaterar utredningen att inhyrningar av personal från bemanningsföretag i sådana situationer är sällsynta.

Det arbetsmarknadspolitiska regelverket ska bli enklare

För att jobben ska komma fler till del är det viktigt att matchningen blir bättre och att Arbetsförmedlingens arbete blir träffsäkrare. Därför föreslås förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket som skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen.

Förslagen lämnas i en departementsskrivelse (Ds) från Arbetsmarknadsdepartementet som går ut på remiss i dag.

Stöd till romska organisationer för hälsofrämjande insatser

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer. Det kan vara genom till exempel hälsofrämjare eller brobyggare.

- Vi behöver stärka det romska civilsamhället och fokusera på hälsofrågor. Stödet syftar till att öka romers inflytande och delaktighet i samhället, säger integrationsminiter Erik Ullenhag.

Stöd för yrkesintroduktionsanställningar möjligt för arbetsgivare med hängavtal

Regeringen har fattat beslut om en ändring i förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen innebär att förordningen förtydligas så att det framgår att arbetsgivare med hängavtal kan beviljas stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

- Vi underlättar nu för arbetsmarknadens parter och de enskilda arbetsgivarna att dra nytta av stödet och ökar därmed möjligheterna för unga till yrkesintroduktionsanställning, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministern presenterar uppdaterad webbsida med fakta mot fördomar

Regeringen tar kampen mot främlingsfientlighet och intolerans på stort allvar. Se integrationsministerns inledning och läs vanliga påståenden om invandring.