Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 916 senaste notiserna
Eskil Wadensjö har precis överlämnat betänkandet till Elisabeth Svantesson. Eskil Wadensjö, särskild utredare, och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Foto: Regeringskansliet.

Sällsynt att personal hyrs in där uppsagd personal har företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare, som tidigare har sagts upp, har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Genom olika genomförda undersökningar konstaterar utredningen att inhyrningar av personal från bemanningsföretag i sådana situationer är sällsynta.

Det arbetsmarknadspolitiska regelverket ska bli enklare

För att jobben ska komma fler till del är det viktigt att matchningen blir bättre och att Arbetsförmedlingens arbete blir träffsäkrare. Därför föreslås förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket som skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen.

Förslagen lämnas i en departementsskrivelse (Ds) från Arbetsmarknadsdepartementet som går ut på remiss i dag.

Stöd till romska organisationer för hälsofrämjande insatser

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer. Det kan vara genom till exempel hälsofrämjare eller brobyggare.

- Vi behöver stärka det romska civilsamhället och fokusera på hälsofrågor. Stödet syftar till att öka romers inflytande och delaktighet i samhället, säger integrationsminiter Erik Ullenhag.

Stöd för yrkesintroduktionsanställningar möjligt för arbetsgivare med hängavtal

Regeringen har fattat beslut om en ändring i förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen innebär att förordningen förtydligas så att det framgår att arbetsgivare med hängavtal kan beviljas stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

- Vi underlättar nu för arbetsmarknadens parter och de enskilda arbetsgivarna att dra nytta av stödet och ökar därmed möjligheterna för unga till yrkesintroduktionsanställning, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministern presenterar uppdaterad webbsida med fakta mot fördomar

Regeringen tar kampen mot främlingsfientlighet och intolerans på stort allvar. Se integrationsministerns inledning och läs vanliga påståenden om invandring.

Regeringen tillsätter utredning om matchningsanställningar

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har i dag gett Anders Lago i uppdrag att utreda förutsättningarna för en i tid och omfattning begränsad verksamhet, matchningsanställningar, som skulle kunna utgöra ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Utredningen syftar till att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid.

- Jag tror att det är viktigt att söka minska den osäkerhet som potentiella arbetsgivare kan känna inför att anställa en individ som varit utan arbete under mycket lång tid, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Regeringens satsningar mot främlingsfientlighet

I skriften Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet samlas regeringens aktuella insatser mot främlingsfientlighet och intolerans, så som uppdrag till en rad statliga myndigheter. Vidare presenteras exempel på verksamheter i skolor och kommuner.

- Vi tänker aldrig låta främlingsfientliga krafter sätta agendan i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Myndigheter diskuterade överenskommelserna med civilsamhället

Den 25 juni samlades representanter från myndigheter, inklusive flera länsstyrelser, för att diskutera regeringens överenskommelser med idéburna organisationer inom det sociala området och inom integrationsområdet.

Elisabeth Svantesson tar emot betänkande av Michaël Koch. Elisabeth Svantesson tar emot betänkandet från särskilde utredaren Michaël Koch. Foto: Regeringskansliet

Ett förbud mot arbetsgivares registerkontroll

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet har i dag överlämnat sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Utredningen föreslår en ny lag om att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret. En arbetsgivare som bryter mot förbudet får betala skadestånd.

Ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket

Regeringen har i dag utsett Erna Zelmin-Ekenhem till ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Hon är i dag generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket (RMV) och tillträder sin nya tjänst den 29 september 2014.