Kulturdepartementet

English

Kulturrådsbloggen - Ingrid Bergman 100 år firas i Glasgow

"I år är det hundra år sedan Ingrid Bergman föddes. Först ut med att fira var Glasgow, där Glasgow Film Festival uppmärksammade jubileet genom en tiofilmers retrospektiv, som inleddes med "En kvinnas ansikte" från 1938 och avslutades med "Höstsonaten" - en filmserie som likt Bergmans egen karriär både inleddes och avslutades i Sverige...", bloggar Ellen Wettmark, kulturråd i London.

Kultursektorn ska spegla hela Sverige

Läs kultur- och demokratiministerns debattartikel om Kulturdepartementets nya samarbete med organisationen Rättviseförmedlingen. Rättviseförmedlingen kommer att få i uppdrag att ta fram en lista med namn som kan bli aktuella att utses som ledamöter i styrelser och insynsråd.
"Jag vill i möjligaste mån försäkra mig om att när vi, jag och min stab, bereder namnförslag inte missar viktiga erfarenheter och kunskaper. Kulturdepartementet vill helt enkelt bredda urvalet för de personer som kan tänkas bli aktuella för uppdrag", skriver Alice Bah Kuhnke.

Myndigheten för radio och tv ska förbereda myndighetsförändring för presstödsfrågor

Regeringen har i dag gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag att förbereda inordnande av uppgifter från Presstödsnämnden och inrättande av en nämnd för presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten från den 1 juli 2015.
Regeringen avser att i mars 2015 lämna en proposition till riksdagen med förslag om en förändrad organisation för frågor om presstöd. Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Idag firas sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas flagga
Sverige och Finland har en lång historia som sträcker sig ända från 1100-talet, då de första finländarna flyttade till Sverige.
Dagen firas till minne av Carl Axel Gottlunds födelsedag, som redan för 200 år sedan försvarade finskans ställning i Sverige. Idag bor det cirka 400 000-600 000 sverigefinnar i Sverige.
Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd