Kulturdepartementet

English

Kulturrådsbloggen - Young Voices - Genç Sesler 2014 - engagerade diskussioner kring viktiga frågor

"Making Children's Books "Common Ground: What do we write about when we write, and what do we draw when we draw?" i Istanbul diskuterade snåriga frågor om censur och demokrati liksom om specifika teman rörande allt från barnäktenskap och skilsmässa till sexuella övergrepp och incest. På seminariet ställdes frågor som: Vilka ämnesområden eller skrivsätt är viktigast för både författare och publik? Vad är det som vi inte kan eller bör skriva om? Vem eller vad sätter dessa begränsningar? De svenska paneldeltagarna var författarna Åsa Lind, Pernilla Stalfelt och Sara Teleman samt illustratörerna Emelie Östergren och Moa Schulman", bloggar Suzi Ersahin, kulturråd i Istanbul.

Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att driva hemsidan "Alla väljare"

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation. Syftet är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden.

Kulturrådsbloggen - Bokkulturfestivalen KRJAKK i Krasnojarsk

"Nyligen avslutades den årliga bokkulturfestivalen KRJAKK i den sibiriska staden Krasnojarsk. Festivalen genomfördes för åttonde året i rad av den privata Prochorovfonden, som skapats på initiativ av oligarken och den f d presidentkandidaten Michail Prochorov. Fondens syfte är att främja framförallt Sibiriens kulturella och sociala utveckling och har bokkulturfestivalen som ett av sina flaggskepp", bloggar Mårten Frankby, kulturråd i Moskva.

Kulturrådsbloggen - Rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna

"Nästa vecka, den 25 november, är det dags för det italienska ordförandeskapet att kröna sitt ordförandeskap på detta område genom detta halvårs formella rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna. På det audiovisuella området förväntas ministrarna anta slutsatser om europeisk audiovisuell politik i den digitala eran. På kulturområdet förväntas ministrarna anta slutsatser om något som benämnts delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Alla notiser

Budget för Kulturdepartementet 2015


Regeringen föreslår i budgetpropositionen att kulturbudgeten för 2015 ökar med 252 miljoner kronor i jämförelse med 2014. Hela kulturbudgeten omfattar 7,1 miljarder kronor.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd