Kulturdepartementet

English

Kulturrådsblogg - Inspirerande samtal om läsfrämjande

Ambassaden i London arrangerade ett frukostsamtal på residenset med syfte att diskutera nutida trender inom barn-och ungdomslitteraturen och läsfrämjandeinsatsers roll för att öka läsandet. Frukosten anordnades med anledning av att årets mottagare av ALMA-priset, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som presenteras den 31 mars.

Ellen Wettmark, kulturråd, bloggar från London.

Kulturministern kommenterar Tomas Tranströmers bortgång

- Tomas Tranströmer har skapat förutsättningar för mig och miljoner andra att kunna bli människor. Hans dikter ger oss hopp om en ljusare framtid i en mörk samtid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tomas Tranströmer föddes 1931 i Stockholm och var utbildad psykolog. Han debuterade 1954 med samlingen "17 Dikter". Tomas Tranströmers poesi är översatt till över sextio språk och han har själv gjort många tolkningar och översättningar av utländsk lyrik.

Kulturrådsblogg - Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?

"EU har endast stödjande och kompletterande befogenheter på kulturområdet. Det innebär att det är högst ovanligt med lagstiftningsakter och att rådet i stället, med enhällighet, ofta antar slutsatser eller resolutioner som inte är rättsligt bindande. Rådet kan i sina slutsatser t.ex. uppmana kommissionen att föreslå åtgärder inom ett visst område och/eller uppmana medlemsstaterna att vidta åtgärder på nationell nivå, anpassat efter nationella förhållanden. Men som sagt - det är fortsatt upp till den enskilda medlemsstaten om man vill genomföra åtgärderna eller inte", bloggar kulturråd Tomas Lindman från Bryssel.

Kulturministern på Digikult 2015

I dag talar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Digikult 2015 - en konferensen om digitalt kulturarv med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling.

-Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Kulturell bildning och kulturellt deltagande är viktiga förutsättningar för att ständigt återerövra yttrandefriheten och upprätthålla demokratin. Alla människor ska därför ha rätt och möjlighet att utöva och ta del av kultur i alla delar av landet. Ökad digital tillgång till kulturarvet är ett viktigt medel för detta, säger Alice Bah Kuhnke i en kommentar till Digikult 2015.

Alla notiser
Mar 30
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd