Kulturdepartementet

English

Kulturrådsblogg - Svensk film i medvind när Ingrid Bergman svävade över Cannes

"Årets upplaga av filmfestivalen i Cannes var på så sätt unik med Ingrid Bergmans porträtt svävande över hela Cannes-festivalen med hedersplacering på festivalpalatset och i allt kommunikationsmaterial runt festivalen. Stig Björkmans omtalade dokumentär Jag är Ingrid hade sin världspremiär och hela 6 svenska filmer blev uttagna i det officiella programmet, något som inte skett på över tolv år", bloggar Mats Widbom, kulturråd i Paris.

Kulturrådsblogg - Rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna

"Denna vecka, den 19 maj, var det dags för det lettiska ordförandeskapet att runda av sitt ordförandeskap på detta område genom detta halvårs formella rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna. På dagordningen fanns dels några förslag till rådsslutsatser med olika inriktning, dels en diskussionspunkt om den nyligen presenterade strategin för den digitala inre marknaden samt frågor rörande tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster, AV-direktivet", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Mångfaldskonventionen 10 år

FN har utlyst den 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling som i år firar 10 år. Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet jubilerar detta genom att anordna ett heldagsseminarium för att synliggöra Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Syftet är att inspirera nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor och kulturmyndigheter att få nya perspektiv som ska bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet.

Per Olsson, statssekreterare på Kulturdepartementet, deltar i firandet och lyfter Kulturpolitikens ansvar för att främja en mångfald av kulturella uttryck.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ann Follin ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur

Regeringen har i dag utsett museidirektören Ann Follin till ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur. Ann Follin tillträder den 1 oktober 2015.
- Ann Follin är en djärv visionär och beprövad ledare, något som är centralt för en så viktig institution som Statens museer för världskultur. Hennes tidigare ledaregenskaper och inte minst erfarenheten av att ha jobbat med den praktiska utställningsverksamheten på Världskulturmuseet i Göteborg gör att vi efter noggranna överväganden har hittat den mest kompetenta för jobbet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Alla notiser
Maj 22

Vårbudgeten 2015


Regeringen presenterar satsningar som ska stärka förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och mångfald i Sverige. Sammanlagt uppgår satsningarna till 58 miljoner kronor för 2015.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd