Från och med
 -
Till och med
Visar 6-10 av de 696 senaste notiserna

Eget berättande skapar läslust i Umeå

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besökte Mariehemsskolan i Umeå. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på besök på Mariehemsskolan i Umeå. Foto: Catharina Henriksson/Regeringskansliet

Tisdagen den 8 mars besökte kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Sofiehemsskolan i Umeå. Här ser de den skapande processen som viktig för lärandet och ett sätt att bearbeta intryck och upplevelser. Elevernas fantasi och skapande kan väcka liv i gammal litteratur.


Foto: Catharina Henriksson/Regeringskansliet Idag öppnade Sveriges Museers och Riksantikvarieämbetets vårmöte. Mötet pågår till 10 april. Kulturministern invigde mötet. Foto: Catharina Henriksson/Regeringskansliet

Kulturministern på Sveriges museers och Riksantikvarieämbetets vårmöte

Den 8-10 april pågår Riksantikvarieämbetets och Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Umeå. Temat för vårmötet är "Tell me more - nya berättelser och nya vägar". Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth invigningstalade på vårmötet, samt delade ut priset Årets museum 2014 till Göteborgs stadsmuseum och Riksantikvarieämbetets hedersutmärkelse Förtjänstmedaljen till Gudrun Norstedt.

Kulturrådsblogg - Ett Paris-forum för kulturens framtid

"(...) Självklart är de kulturella och kreativa näringarna en viktig tillgång i en global ekonomi som bygger sin konkurrenskraft på bland annat innovation och kreativitet. Samtidigt finns här en intressant paradox i ett land som Frankrike där kulturen inte behöver motvieras av vare sig positiva synergier eller som motor i ekonomisk tillväxt. Kulturen finns för att den måste finnas nästan som en naturlag - för att människor och samhällen finns och för att ett historiskt kulturarv måste vårdas, visas och utvecklas", bloggar kulturrådet Mats Widbom från Paris.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth utanför Norrlandsoperan där Kulturrådets barnkulturkonferens tar plats. Foto: Regeringskansliet/Catharina Henriksson Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth utanför Norrlandsoperan där Kulturrådets barnkulturkonferens tar plats. Foto: Regeringskansliet/Catharina Henriksson

Kulturministern på barnkulturkonferens i Umeå

Idag öppnar Statens kulturråds konferens om barnkultur i Umeå. Konferensen pågår i två dagar och utgår från alla barns rätt till kultur.
Barns och ungas rätt till kultur är ett styrande nationellt kulturpolitiskt mål, och regeringen har genomfört flera satsningar inom området, bland annat Skapande skola.

Foto: Johnér

Regeringens insatser för att minska våld vid idrottsevenemang

Mot bakgrund av söndagens match då en Djurgårdssupporter omkom får vi frågor från allmänheten. Detta är vad regeringen har gjort under senare tid.

- Rose-Marie Frebran har utsetts till ny nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet.

- Regeringen har skärpt lagen att vid straffansvar förbjuda personer att få tillträde till idrottsarrangemang. Tillträdesförbudet kan nu gälla upp till tre år. Lägändringen träder i kraft från 1 april i år.

- Vid årsskiftet slopades skyldigheten att betala kostnader för polisbevakning vid idrottsarrangemang för den som anordnar eventet.

- Ändringar i kameraövervakningslagen underlättar för arenaägare att avslöja och utreda brott som begås inom arenorna.

- En utredning har föreslagit att Rikspolisstyrelsen ska föra ett nationellt register över dem som har tillträdesförbud. Regeringens ambition är att lämna ett lagförslag om detta senare i år.

- Utredaren Sigurd Heuman har getts i uppdrag att se över hur ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang skulle kunna utformas och samtidigt lämna konkreta förslag till lagändringar.