Från och med
 -
Till och med
Visar 6-10 av de 752 senaste notiserna

Kultur, kulturella och kreativa näringar bidrar till regional tillväxt och attraktionskraft

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Strategin omfattar totalt 35 miljarder kronor och riktar sig till aktörer som arbetar med regionala tillväxtfrågor på regional nivå, nationella myndigheter och även det civila samhället. Regeringens prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken framgår av strategin som också lyfter fram kulturen och kulturella och kreativa näringars bidrag till regional tillväxt och attraktionskraft.

Riksarkivets digitala arkiv - gratis för skolor och bibliotek

Idag den 1 juli träder en förordningsändring i kraft som innebär att Svensk arkivinformation (SVAR) vid Riksarkivet blir gratis att använda för folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor. Att abonnemangsavgiften nu tas bort och fri tillgång ges till den nätbaserade informationen vid enheten SVAR för skolor och bibliotek innebär att tillgängligheten ökar.

Kultur- och idrottsministern besöker Almedalsveckan

Lena Adelsohn Liljeroth deltar i Almedalsveckan tisdagen 1 juli till torsdagen 3 juli. Ministern kommer bland annat att delta i seminariet "Läsa för livet", som anordnas av Kulturdepartementet och 1,6 & 2,6 miljonerklubben, och i samtal om mediepolitiken.

Positiv respons på uppdrag om barn- och ungdomsstrategier

Kulturdepartementet har gjort en uppföljning av uppdrag som lämnats till 29 kulturinstitutioner att formulera strategier för att tydliggöra verksamheten för barn och unga under åren 2012-2014. I strategierna har institutionerna använt de kulturpolitiska målen och barnkonventionen som grund för verksamheterna. Svaren från institutionerna visar att ett väl utfört strategiarbete har lett till förbättrad implementering, ökad förankring, bättre effektivitet och ett synliggörande av nya perspektiv.

Kulturrådsblogg - Kreativa Sverige i Moskva

"Ambassaden i Moskva samlade en rad handels- och kulturprojekt som omgav nationaldagsfirandet under en vecka med namnet Kreativa Sverige. Genom att fokusera på skapande och uppfinningsrikedom inom såväl kultur som näringsliv ville ambassaden visa resultaten av ett fritt skapande och öppet åsiktsutbyte som har bidragit till att skapa dagens svenska samhälle", bloggar kulturrådet Mårten Frankby från Moskva.