Från och med
 -
Till och med
Visar 6-10 av de 779 senaste notiserna

Kulturrådsblogg - Ny i Berlin

Nina Röhlcke är nytt kulturråd i Berlin sedan 1 september. Hon efterträder Marika Lagercrantz. "Efter en vecka på min nya post är jag överväldigad av intryck. För det första är jag stolt och lycklig över att få arbeta i en sådan speciell miljö som ambassadområdet är. (...) En annan sak som gjort intryck på mig är självklart det enormt stora utbudet av kultur som finns i den här staden. Konst är stort här", bloggar Nina Röhlcke.

Kulturrådsblogg - Skatteavdrag för brittisk scenkonstproduktion

Storbritanniens finansminister George Osborne har introducerad ett nytt skatteavdrag för produktion inom vissa kreativa näringar, bland annat scenkonstproduktion. Skattelättnaden trädde i kraft den 1 september 2014, vid sidan av satsningar på dataspel, animation och "kvalitets-tv-produktioner". Den brittiska teaterindustrin har entusiastiskt välkomnat förslaget, bloggar kulturrådet Ellen Wettmark från London.

Utvärdering de statliga insatserna för Umeå kulturhuvudstad 2014

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera de statliga insatserna för Umeå kulturhuvudstad 2014. Kulturhuvudstadsåret finansieras av Umeå kommun, Europeiska kommissionen och svenska staten. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 och 2014 anslagit totalt 75 miljoner kronor för kulturhuvudstadsåret i Umeå.

Utredare Kristina Ahlinder överlämnar betänkandet En ny modell för åldersklassificering av film, till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Regeringskansliet/Marianne Andersson

Filmbranschen föreslås bedöma åldersgränser för film

Låt filmbranschen bedöma vilken åldersgräns en film ska ha och åldersklassificera fler filmer än biofilmer. Det föreslår Utredningen om åldersgränser för film, som i dag överlämnar sitt betänkande till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
- För att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan behöver systemet anpassas efter ungas förändrade medievanor, säger utredare Kristina Ahlinder.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm med Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Jämställdhetsminister Maria Arnholm och kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth på besök i Ulricehamn. Foto: Frida Jakobsson/Regeringskansliet

Läsmuskler i Borås

I fredags den 5 september besökte kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm Ulricehamn för att få veta mer om projektet läsmuskler. Projektet går ut på att biblioteket med sin husvagn söker upp idrottande ungdomar för att erbjuda dem en stunds läsglädje. Genom att samarbeta med idrottsföreningar når biblioteket nya målgrupper. Projektet är en del av den stora nationella satsningen för att öka läsintresset hos barn och ungdomar.