Från och med
 -
Till och med
Visar 351-355 av de 782 senaste notiserna

Världsteckenspråksdagen

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Malin Liljeskog/Regeringskansliet

Den 10 september firas The World Day of Sign Languages, Världsteckenspråksdagen, runtom i världen. På olika platser hålls manifestationer där deltagarna bär turkosa kläder. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tycker att det är viktigt att uppmärksamma dagen.

Kulturmiljöbild Bengt A Lundberg, RAÄ. Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb

Kulturarvsdagen - titta under ytan

På söndag den 9 september äger Kulturarvsdagen rum i Sverige. Årets tema är "Under ytan". Historien bär spår av människans påverkan sedan årtusenden tillbaka. Men alla spår är inte synliga. Vilka var människorna? Vilka historier finns att berätta om det som under årens lopp av olika anledningar har glömts under vattenytan, bakom dörren eller i gruvorna? Riksantikvarieämbetet samordnar dagen och erbjuder nära 130 evenemang från norr till söder, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund.

- Kulturarvsdagen är ett bra tillfälle att upptäcka spännande kulturskatter. Många av miljöerna som visas kan hållas öppna genom ideella krafters engagemang. Det är viktigt att många vill vara med och ta till vara på och berätta om kulturarvet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Regeringen vill öka anslaget till Thielska Galleriet

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2013 föreslå att den tillfälliga förstärkningen om 1 000 000 kr blir permanent från och med 2013. Dessutom föreslås galleriet få ytterligare 1 000 000 kr tillfälligt under 2013.
- Det är med glädje jag kan meddela att regeringen vill öka anslaget till Thielska galleriet så att konstmuseet får möjlighet att fortsätta sitt viktiga förändringsarbete, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

80 miljoner till Umeå kulturhuvudstad

I årets budgetproposition avsätts 75 miljoner kronor i särskilda medel för att stödja kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Tillsammans med de insatser som görs från nationella kulturinstitutioner och myndigheter innebär det att staten kommer att bidra med minst 80 miljoner kronor till kulturhuvudstadsåret.

- Jag är glad över att vi nu kan göra en kulturpolitisk kraftsamling inför kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Tillsammans med Umeå vill regeringen bidra till att förverkliga kulturhuvudstadsårets höga ambitioner när det gäller konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i Umeå

Nytt kulturråd i Bryssel

Tomas Lindman Foto: Pawel Flato

Tomas Lindman heter det nya kulturrådet i Bryssel. Han kommer närmast från Kulturdepartementet där han arbetat som departementsråd och internationella frågor.