Märkesåret 1809

Stora omvälvningar skedde i Europa i början av 1800-talet också på våra breddgrader. Som ett resultat av krig och nya gränsdragningar blev Finland år 1809 ett autonomt storfurstendöme under den ryske tsaren.

Nationalkommitté för Märkesåret 1809 samlade År 2009 är det 200 år sedan Sverige och Finland skiljdes åt. En Nationalkommitté upprättades 2007 för att se till att jubiléet uppmärksammas. Foto: Tobias Nilsson/UD

Detta innebar att över 600 år av riksgemenskap, då Sverige och Finland varit ett land, upphörde. Men de nära folkliga banden bestod och samarbetet mellan Sverige och Finland fann nya former. 1809 blev också en startpunkt för de bägge ländernas utveckling i riktning mot dagens moderna och högt utvecklade demokratier. Idag är förhållandet mellan länderna närmare än någonsin, inte minst sedan det gemensamma inträdet i den Europeiska unionen. Läs mer om vad som hände 1809 via länken till vänster.

Med projektet Märkesåret 1809 vill vi påminna om dessa händelser, samtidigt som vi sätter fokus på dagens och framtidens relationer mellan Sverige och Finland.

I maj 2007 uppdrog regeringen åt utrikesminister Carl Bildt att tillsätta en kommitté för att uppmärksamma 200-års minnet av händelserna i Sverige och Finland 1809.

I Nationalkommittén finns författare, historiker, politiker och representanter för idrott, kultur och näringsliv bland andra. Dessa personer ska tillsammans arbeta med att sprida kunskap om händelserna 1809. Och koppla dessa till dagens samhälle. En motsvarande kommitté finns i Finland.

Inom Nationalkommittén finns en exekutivgrupp med ansvar för att genomföra "det offentliga Sveriges" aktiviteter under 2008 och 2009. Den leds av landshövding Per Unckel. I exekutivgruppens uppdrag ingår också att främja aktiviteter som genomförs av andra, både organisationer och privatpersoner.