Turkmenistan

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Turkmenistan under Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Turkmenistan

Sverige har begränsade bilaterala kontakter med Turkmenistan, som länge självmant isolerat sig från omvärlden. Demokrati, öppenhet, yttrande- och organisationsfrihet, respekt för den individuella friheten är några av de viktigare frågorna i dialogen med Turkmenistan.

Samarbetet med Turkmenistan och Sveriges engagemang för landets utveckling återspeglas i hög grad i arbetet inom EU, och via stöd till och insatser inom multilaterala organisationer.

Sveriges ambassadör i Turkmenistan är baserad i Stockholm.