Ansvarsområden

Handelsminister Ewa Björling ansvarar för:

 • Handelspolitik

  Frågor om handeln med utlandet, internationella handelsförhandlingar och EU:s inre marknad.

 • Handels-, investerings- och Sverigefrämjande

  Främjande av export, import och utländska investeringar i Sverige samt Sverigebilden i utlandet.

 • EU:s inre marknad

  Arbetet med EU:s inre marknad syftar i stort till en öppen handel, avveckling av handelshinder, konkurrens och regelförbättring i företagens och konsumenternas intresse.

 • Ewa Björling är även nordisk samarbetsminister och ansvarar för:

 • Nordiskt samarbete

  Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för Sverige. Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här finns flera av Sveriges viktigaste handels- och samarbetspartners.