Ambassadörer för kvinnors företagande

Tillväxtverket är nationell koordinator för regeringens satsning på ambassadörer för kvinnors företagande. Att vara ambassadör innebär att man berättar om sina erfarenheter, sprider kunskap om sitt företagande och att man bidrar till att göra kvinnor som driver företag mer synliga.

Nu finns drygt 900 nya ambassadörer för kvinnors företagande för perioden 2013-2014. Andelen som driver aktiebolag har ökat bland och nära 70 procent av ambassadörerna driver aktiebolag. I uppdraget som ambassadör ingår att bidrar till att väcka intresse för entreprenörskap och sprida kunskap om företagande genom att berätta om egna erfarenheter som företagare.

EU-ambassadörer

Ambassadörsprojektet har blivit uppmärksammat internationellt. År 2009 uppmärksammade Europeiska kommissionen projektet som Good Practice Premium Case. I samband med detta utsågs ett antal EU-ambassadörer från tio europeiska länder. I Sverige utsågs svenska EU-ambassadörer ur det nationella ambassadörsnätverket.