Tillväxt och jobb vid Reinfeldts möte med Van Rompuy

Det ekonomiska läget i Europa var huvudtemat när statsminister Fredrik Reinfeldt tog emot Europiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy. Framför allt fokuserade diskussionerna på strategin för tillväxt samt ramverket för EU:s kommande sju-årsbudget.

Föregående Nästa
  • Herman Van Rompuy och Fredrik Reinfeldt vid presskonferensen Herman Van Rompuy och Fredrik Reinfeldt vid presskonferensen.
  • Reinfeldt och Van Rompuy diskuterar över lunch. Diskussioner över lunch.
  • Fredrik Reinfeldt och Herman Van Rompuy Statsminister Fredrik Reinfeldt och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy

Reinfeldt och Rompuy diskuterade även läget i Euroländerna och de åtgärder som beslutats och vidtagits för att komma tillrätta med den ekonomiska krisen. Där betonades särskilt finansiell disciplin samt vikten av att EU fortsätter att vara konkurrenskraftigt i den globala ekonomin.

- Konkurrenskraft kommer genom nationell reform och att medlemsländerna följer de åtgärder som man gemensamt beslutat. Från svensk sida vill vi se en bättre fungerande inre marknad. Den växande tjänstesektorn måste också få en starkare ställning på EU:s inre marknad vilket skulle påverka EU:s samlade BNP positivt, sa statsminister Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt pekade även på att EU:s samlade ekonomi skulle gynnas av frihandelsavtal med regioner med snabbt växande ekonomier.

Van Rompuy konstaterade att arbetet med att motverka den ekonomiska krisen går framåt och att reformer i de hårdast drabbade länderna nu kommer på plats. Han nämnde även Sveriges erfarenheter från finanskrisen under 90-talet som ett gott exempel: det tar tid att ta sig igenom en kris och att ta sig igenom krisen gör en starkare. Men det finns fortfarande stora utmaningar. Till exempel måste banksystemen stärkas, konkurrenskraften stärkas samt nya jobb skapas, särskilt för unga.

EU:s budget 2014-2020

En del av samtalet handlade om EU:s nästa sju-årsbudget som ska gälla under perioden 2014 till 2020. I en budget där man talar mycket om tillväxt går 40 procent till jordbruksstöd. Det är ett olämpligt sätt att använda EU:s medel menade Reinfeldt. Därför skulle Sverige gärna se en diskussion om EU-budgeten vid nästa rådsmöte som handlade mer om strukturella frågor.

Van Rompuy betonade att konkurrenskraften måste stärkas genom åtgärder i nästa EU-budget.

-EU behöver mer strukturell ekonomisk tillväxt, mer jobb och det kan EU leverera. Men reformer tar tid, avslutade Herman Van Rompuy.