Organy administracji państwowej

Zakres obowiązków każdego z ministerstw obejmuje nadzór nad pewną liczbą organów administracji państwowej. To właśnie te organy odpowiadają za wprowadzanie w życie przepisów i realizację działań, o których zadecydował parlament i rząd.

Każdego roku rząd podejmuje decyzje dotyczące warunków działania organów administracji państwowej. Odbywa się to częściowo w formie tak zwanych wytycznych w sprawie wydatkowania środków, a częściowo poprzez rozporządzenia. Prace związane z opracowywaniem wytycznych w sprawie wydatkowania środków i rozporządzeń są prowadzone w Kancelarii Rządu. W wytycznych w sprawie wydatkowania środków określa się między innymi cele działalności, jakie powinien realizować dany organ administracji państwowej, jakimi funduszami rozporządza i jak należy je podzielić na poszczególne dziedziny działalności tego organu.

W wielu krajach normalne jest bezpośrednie ingerowanie ministrów w bieżącą działalność organów administracji państwowej. W Szwecji tego rodzaju ręczne sterowanie pracą urzędów przez ministra jest zabronione. Kontrolowanie, czy zakaz ten jest przestrzegany, należy do zadań Komisji Konstytucyjnej (KU) parlamentu.
Przykłady organów administracji państwowej: Urząd ds. Migracji, Policja, Urząd Podatkowy